Konference | Akce

Odborné konference, kongresy a semináře

Hýbeme kongresovou turistikou v Olomouci. Každý rok pravidelně pořádáme několik desítek odborných akcí, na které se do města sjíždějí tisíce lékařů, sester a dalších zdravotnických profesionálů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Naše kliniky a oddělení patří k lídrům ve svých oborech, naši specialisté se pravidelně zapojují do národních i mezinárodních odborných studií, testujeme nové léky, pracujeme se špičkovou technikou, zavádíme moderní léčebné metody. To vše přináší našim lidem zkušenosti, které využívají v péči o naše pacienty, a také se o ně ochotně dělí se svými kolegy z jiných nemocnic a zdravotnických zařízení.

Fakultní nemocnice Olomouc má vlastní konferenční servis, který se stará o všechny organizační záležitosti související s konáním akcí. Graficky zpracováváme pozvánky, plakáty, programy a další tiskoviny, zajišťujeme jejich výrobu i distribuci. Vedeme agendu související s registrací účastníků odborných akcí. Zajišťujeme komunikaci s partnery jednotlivých akcí od jejich oslovení až po podpis smlouvy. Domlouváme podmínky s provozovateli konferenčních prostor včetně technických požadavků, požadavků na občerstvení účastníků a další nezbytné detaily. Staráme se o organizaci akce v den jejího konání přímo na místě.

Akce pro zaměstnance nemocnice

Nejenom prací živ je člověk! A když se na jednom místě sejde hodně lidí, je z toho společenská událost. Ve Fakultní nemocnici Olomouc se hodně lidí sejde každý den – vždyť nás tu pracuje více než čtyři tisíce, ale na společenské události samozřejmě každý den čas není. Nemocnice pro své lidi pravidelně organizuje hned několik společenských akcí a většina z nich už má v kalendáři lékařů, sester a dalších našich zaměstnanců své pevné místo.

Příležitostí hodit se do gala a omrknout taneční umění kolegů je tradiční Reprezentační ples Fakultní nemocnice Olomouc. Naopak do sportovního se oblékáme pravidelně na začátku září, kdy vyrážíme v týmech na každoroční Cestu z vršku do vršku. Tím prvním vrškem je míněn Tabulový vrch v Olomouci, kde sídlí náš nemocniční areál, tím druhým pak jakékoliv jiné místo v okolí, kam se ten který ročník akce rozhodneme situovat. Pro děti zaměstnanců pravidelně pořádáme Dětský den a Mikulášskou nadílku