Konference | Akce

Odborné konference, kongresy a semináře

Hýbeme kongresovou turistikou v Olomouci. Každý rok pravidelně pořádáme několik desítek odborných akcí, na které se do města sjíždějí tisíce lékařů, sester a dalších zdravotnických profesionálů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Naše kliniky a oddělení patří k lídrům ve svých oborech, naši specialisté se pravidelně zapojují do národních i mezinárodních odborných studií, testujeme nové léky, pracujeme se špičkovou technikou, zavádíme moderní léčebné metody. To vše přináší našim lidem zkušenosti, které využívají v péči o naše pacienty, a také se o ně ochotně dělí se svými kolegy z jiných nemocnic a zdravotnických zařízení.

Fakultní nemocnice Olomouc má vlastní konferenční servis, který se stará o všechny organizační záležitosti související s konáním akcí. Graficky zpracováváme pozvánky, plakáty, programy a další tiskoviny, zajišťujeme jejich výrobu i distribuci. Vedeme agendu související s registrací účastníků odborných akcí. Zajišťujeme komunikaci s partnery jednotlivých akcí od jejich oslovení až po podpis smlouvy. Domlouváme podmínky s provozovateli konferenčních prostor včetně technických požadavků, požadavků na občerstvení účastníků a další nezbytné detaily. Staráme se o organizaci akce v den jejího konání přímo na místě.

Akce pro zaměstnance nemocnice