Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Tiskové zprávy
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík převzal profesorský dekret
23.1.2018
Egon Havrlant

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík převzal profesorský dekret

Ministr školství Robert Plaga včera v pražském Karolinu slavnostně předal jmenovací dekrety 52 novým profesorům. Mezi jmenovanými byl rovněž ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Návrh na jmenování těchto osobností z nejrůznějších oborů předložily vědecké a umělecké rady univerzit, nové profesory poté na konci listopadu doporučila česká vláda hlavě státu. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině prosince.

Ředitel FN Olomouc a chirurg se specializací na léčbu nádorových onemocnění slinivky břišní Roman Havlík požádal o profesorské jmenovací řízení v listopadu roku 2016. Svou odbornou přednášku na téma „Chirurgická léčba karcinomu slinivky“ obhájil na jaře loňského roku nejprve před Vědeckou radou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a pak i před celouniverzitní vědeckou radou. „Uvědomuji si, jaké štěstí jsem měl na své učitele, zvláště mám na mysli svého prvního primáře doktora Slováčka a své následující přednosty profesory Krále a Neorala. Zisk profesorského titulu nepovažuji za svůj individuální úspěch, souvisí také s úrovní a prací celé první chirurgické kliniky, které jsem stále součástí. Vnímám jej také jako závazek vychovávat nové mladé lékaře k tomu, aby dále rozvíjeli lékařskou vědu a aby z jejich znalostí a dovedností profitovali zejména pacienti,“ řekl po slavnostním aktu profesor Roman Havlík.

Jmenování ředitele olomoucké fakultní nemocnice profesorem ocenil také Milan Kolář, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Je to významná událost pro Fakultní nemocnici Olomouc i pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, která je jejím přirozeným partnerem a nejbližší spolupracující institucí. Profesor Roman Havlík si tento titul zaslouží po všech stránkách, s nimiž je udělení spojeno, tedy po stránce výukové, vědecké, léčebně preventivní a organizační. Získání profesury je velkým přínosem pro obě organizace. Osobně jsem velmi rád a hrdý, že v čele nemocnice stojí takový odborník a z celého srdce mu k profesuře gratuluji i jménem lékařské fakulty,“ uvedl profesor Milan Kolář.

Roman Havlík v souvislosti s udělením nejvyšší akademického titulu podle vlastních slov oceňuje, že mu dobrá znalost zdravotnického i akademického prostředí dává možnost z pozice ředitele fakultní nemocnice vytvářet dobré podmínky pro medicínu, vědu a výzkum i vzdělávání. „Z pozice chirurga mohu léčit jednoho pacienta, z pozice ředitele mám vliv na průběh léčení pacientů na všech pracovištích systémově. Dnešní ceremoniál byl velmi důstojný, absolvoval jsem jej v doprovodu svých rodičů. Právě jim a také své rodině vděčím za celoživotní podporu,“ doplnil ředitel Roman Havlík.

Profesorské tituly včera osobně převzali také další zástupci olomoucké akademické obce – genetik Jiří Drábek, vedoucí jedné z výzkumných skupin Ústavu molekulární translační medicíny LF UP v Olomouci, Jan Peřina, kvantový fyzik ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV a UP a také Alan Bulava, odborný spolupracovník Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP v Olomouci.

Titulní foto: ČTK / Kateřina Šulová

Tisková zpráva ke stažení – doc, pdf

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.