Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Tiskové zprávy
21.1.2017
Egon Havrlant

FN OLOMOUC PŘEVZALA OCENĚNÍ ZA INOVACE PŘISPÍVAJÍCÍ KE ZDRAVÉMU STÁRNUTÍ

Fakultní nemocnice Olomouc se dlouhodobě zabývá otázkami souvisejícími se stárnutím české populace a zaměřuje se na využití digitálních inovací v péči o chronicky nemocné pacienty. Přispívá tak k aktivnímu a zdravému stárnutí českých seniorů. Díky aktivitám Národního telemedicínského centra (NTMC) obhájila nemocnice titul Referenčního místa v rámci Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (EIP on AHA) a na konci loňského roku převzala ocenění na Evropském summitu k digitálním inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí v Bruselu.

„Je to pro nás pocta a zároveň ocenění naší práce. Národní telemedicínské centrum se zaměřuje na ověřování a zavádění inovací ve zdravotní péči s využitím informačních a komunikačních technologií, jako jsou mobilní telefony, tablety a další zařízení. S jejich pomocí jsou zejména naši kardiologičtí pacienti pod odborným dohledem, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Na našich projektech spolupracujeme s partnery z řady evropských zemí. Dlouhodobě se snažíme zejména chronicky nemocným pacientům zprostředkovat výhody, které do jejich léčby přináší právě zavádění elektronického zdravotnictví,“ podotkl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a zakladatel NTMC.

Referenčními místy je vyhlašováno spektrum subjektů zahrnující vlády, univerzity, poskytovatele zdravotní péče a průmysl. Všichni reprezentují účinnou spolupráci na zavádění inovativních digitálních řešení s cílem zkvalitnit život starších občanů, podpořit udržitelnost systémů zdravotní a sociální péče a podpořit zaměstnanost. Na slavnostním obřadu uspořádaném u příležitosti Evropského summitu k digitálním inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí převzali kromě zástupců olomoucké fakultní nemocnice a jejího telemedicínského centra cenu také představitelé z dalších 73 evropských měst a regionů a jeden federální stát.

Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí je první organizované unijní schéma, které je cílené na zmírnění výzev vyvolaných stárnoucí populací v zemích EU a souvisejícími chronickými chorobami. Status Referenčních míst se uděluje subjektům vždy po náležitém vyhodnocení, a to v tříletých periodách, poprvé v roce 2013. Referenční místo musí prokázat inovativní orientaci svého systému péče s příslibem investic na zavádění a šíření inovací v dalších třech letech. Dohromady všechna Referenční místa plánují investovat přibližně 4 miliardy Euro v letech 2016 až 2018. Více informací o události,  EIP on AHA a Referenčních místech lze nalézt na www.scale-aha.eu.

Tisková zpráva ke stažení

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.