Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Tiskové zprávy
1.2.2017
Egon Havrlant

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC MÁ NYNÍ VÍCE LŮŽEK PRO INTENZIVNÍ REHABILITACI

Pacienti postižení cévní mozkovou příhodou, po těžkých autonehodách, po závažných úrazech nebo po operacích velkých kloubů potřebují intenzivní rehabilitační péči, která pro ně znamená naději na návrat do běžného života. Fakultní nemocnice Olomouc dnes slavnostně otevřela nově rozšířenou lůžkovou část Oddělení rehabilitace, jejíž kapacita je nyní o padesát procent větší. Stovkám pacientů z Olomouckého kraje tak může nabídnout intenzivnější a dlouhodobější rehabilitační péči, která je základem pro výraznější efekt léčby. Do úprav oddělení nemocnice investovala 2,5 milionu korun z vlastních zdrojů.

„Oddělení rehabilitace je velmi důležitou součástí našeho Komplexního cerebrovaskulárního centra. Ročně jím projde více než osm set nemocných s cévní mozkovou příhodou, což je závažné onemocnění, které je nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nejen u těchto nemocných, ale i stovek dalších pacientů po úrazech nebo velkých operacích sehrává intenzivní rehabilitace významnou roli pro jejich samostatnost, soběstačnost a pro návrat k běžnému životu. Navýšení lůžkové kapacity našeho oddělení je právě pro ně dobrou zprávou,“ uvedl doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc.

Komplexních cerebrovaskulárních center je v České republice celkem deset a jsou soustředěna do největších nemocnic v jednotlivých krajích. Charakteristická je pro ně mezioborová spolupráce v péči o pacienty po cévních mozkových příhodách, na které se podílejí neurologové, neurochirurgové, intervenční radiologové a samozřejmě také specialisté v rehabilitační péči. „Tito nemocní tvoří přibližně polovinu všech pacientů, kteří projdou naším oddělením. Rehabilitaci u nich zahajujeme už druhý den po cévní mozkové příhodě a zůstávají v naší péči v průměru měsíc, ale v některých případech i více než čtvrt roku. Zásadní je nemocné intenzivně a systematicky rehabilitovat především v prvních týdnech po vzniku onemocnění. Tehdy je potenciál poškozeného mozku pro úpravu hybnosti i ostatních funkcí největší. Je to využití takzvaného fenoménu neuroplasticity, schopnosti adaptovat se. Později už se ztráta hybnosti a dalších funkcí těla obnoví jen stěží,“ popsal doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D., primář Oddělení rehabilitace FN Olomouc.

Navýšení lůžkové kapacity rehabilitačního oddělení přinese podle jeho slov zlepšení péče o tyto i další pacienty, kterým se pracoviště věnuje. „Z původních osmadvaceti lůžek jich nyní díky úpravám oddělení máme k dispozici dvaačtyřicet. To nám poskytuje větší fyzický i časový prostor pro intenzivnější a dlouhodobější rehabilitaci pacientů a tím se otevírá prostor pro lepší efekt naší léčby,“ dodává primář Krobot.

FN Olomouc nabízí rehabilitaci v nadregionálním rozsahu. Poskytuje intenzivní a ucelenou vícestupňovou akutní rehabilitaci u všech nemocných, u kterých je tato léčba zásadní a racionální formou celkové zdravotní péče. Bezprostředně navazuje na výsledky především v neurologii, ale i traumatologii, ortopedii, neurochirurgii a cévní chirurgii, a stejně tak v chirurgických oborech. K zásadním prioritám pracoviště patří včasná rehabilitace nemocných po cévní mozkové příhodě. Komplexní cerebrovaskulární centrum i Oddělení rehabilitace disponuje erudovaným personálem a také špičkovým přístrojovým vybavením, které bylo pořízeno z největší části v posledních pěti letech s podporou Evropské unie.

Tisková zpráva ke stažení

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.