Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
V nemocnici mohou volit pacienti s voličským průkazem nebo nahlášení ve speciálním seznamu
10.10.2017
Petr Bielesz

V nemocnici mohou volit pacienti s voličským průkazem nebo nahlášení ve speciálním seznamu

V pátek 20. října a v sobotu 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volit mohou i pacienti Fakultní nemocnice Olomouc. Je však třeba informovat personál oddělení, kde jsou hospitalizovaní. Právoplatně vhodit svůj hlas do přenosné volební urny mohou buď tak, že se prokážou voličským průkazem, nebo budou zapsaní ve zvláštním seznamu. Standardně mohou také volit pacienti s trvalým bydlištěm ve volebním okrsku 34, tedy v ulicích v okolí nemocničního areálu.

1. Voličský průkaz
Voličský průkaz vydá občanovi obecní úřad podle místa jeho trvalého pobytu. Pacienti, kteří mají trvalý pobyt v Olomouci, mohou žádosti o vydání průkazu zasílat od 5. 10. do 13. 10. 2017 na Magistrát města Olomouce. K žádosti o vydání voličského průkazu je potřeba ověřený podpis, poplatek se nehradí.

2. Zvláštní seznam voličů
Do zvláštního seznamu mohou být zapsáni pacienti s trvalým bydlištěm mimo olomoucký volební okrsek 34, u kterých je jisté, že v době voleb budou ve FN Olomouc. Bude-li však pacient zapsán ve zvláštním seznamu, v případě propuštění z FN Olomouc už nebude moci volit v místě trvalého bydliště. Seznam zájemců se uzavírá 13. 10. v 9 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08:00 do 14:00 hodin. Pacienty, kteří se rozhodli volit, navštíví členové okrskové komise s přenosnou volební schránkou přímo u lůžka, a to během pátku i soboty.
Při krajských a senátních volbách v roce 2016 využilo možnost volit přímo v nemocnici deset pacientů. Pracovníci FN Olomouc s přenosnou volební urnou zavítali na geriatrii, kliniku nukleární medicíny a na jednotku intenzivní péče.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.