Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
V areálu Fakultní nemocnice Olomouc roste první energeticky úsporná klinika v České republice
17.1.2018
Egon Havrlant

V areálu Fakultní nemocnice Olomouc roste první energeticky úsporná klinika v České republice

Největší stavba za posledních deset let vyrůstá uprostřed areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Budova II. interní kliniky a geriatrie je ovšem zajímavá nejen svým rozsahem, ale především také neobvyklým architektonickým řešením. Jako dosud jediný nemocniční objekt v České republice totiž splňuje standardy pasivní budovy. První pacienti by se v jejích prostorách mohli začít léčit na přelomu srpna a září letošního roku. Nemocnice do výstavby nové kliniky investuje 335 milionů korun, přičemž necelou třetinu z této částky pokryje dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, zbývající prostředky hradí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů.

„Díky této investici se nám podaří zásadně zlepšit prostředí na dvou pracovištích, která nyní sídlí v prostorách vybudovaných v prvních desetiletích existence naší nemocnice. Dostaneme se tak z hlediska zázemí pro pacienty i personál na špičkovou úroveň i z pohledu jednadvacátého století, což je obrovský skok kupředu. Výsledkem bude výrazně vyšší komfort a kvalita péče o gastro-enterologické, hepatologické a geriatrické pacienty a rovněž výrazný posun v oblasti endoskopické péče,“ podotkl doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc.

Nová budova s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím vyrůstá od února loňského roku v sousedství chirurgického komplexu. Společné sídlo v ní najdou špičková pracoviště II. interní kliniky – gastro-enterologické a hepatologické a Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt zahrnuje jednotku intenzivní péče se sedmi boxy a čtyři kompletní pětadvacetilůžková oddělení s dvoulůžkovými i nadstandardními jednolůžkovými pokoji. V objektu budou také speciálně upravené pokoje pro obézní či jinak handicapované pacienty.

Zajímavé ovšem nejsou pouze parametry pro medicínské využití tohoto objektu. Pozoruhodná je stavba rovněž z pohledu celkového designu, technického a konstrukčního řešení. „Klinika byla projektována jako budova s inovativními prvky a téměř nulovou spotřebou energie. Energetická náročnost je desetkrát nižší ve srovnání s prostorami, ve kterých sídlí tyto zdravotnické provozy dnes,“ pospal Ing. Jaroslav Junek, vedoucí útvaru investic FN Olomouc. Oddělení geriatrie je posledním zdravotnickým pracovištěm, které je situováno v nejstarší budově Franc Josef z roku 1896, jejíž kompletní rekonstrukce a dostavba je v plánu už řadu let. Pracoviště II. interní kliniky sídlí v objektu, který byl před 50 lety přestavěn z původního plicního pavilonu postaveného v roce 1927.

Mezi technické zajímavosti moderní budovy podle slov Jaroslava Junka patří například maximální využití denního světla díky speciálně zešikmené úpravě ostění a fasády u většiny oken.„Projektanti se zaměřili i na orientaci budovy a použité materiály tak, aby nedocházelo k velkým únikům tepla v chladnějším období roku a zároveň aby budova neabsorbovala velké množství slunečního záření a během horkých letních dnů se příliš nepřehříval její interiér. Šetří se tak i energie vynakládaná na provoz klimatizace. Ve všech veřejných prostorách, čekárnách i chodbách se využívá denní světlo, v rámci dispozičního a konstrukčního řešení se rovněž počítalo s tím, že pacienti potřebují spíše více tepla a tlumenější osvětlení, zdravotníci zase naopak,“ vysvětlil Jaroslav Junek.

Nová klinika má půdorys ve tvaru písmene U, má kompaktní tvar a optimální poměr pevných a prosklených ploch. Konstrukce je tvořena železobetonovým monolitem. „Nosný skelet budovy je bezprůvlakový sloupový se speciálními nosníky, použili jsme také prefabrikované stropy. Stavba tak nejen rychle vyrostla, ale zároveň jsme na každém patře ušetřili čtyřicet centimetrů v tloušťce stropů, takže jsme vlastně uspořili téměř jedno celé podlaží ve výšce budovy,“vypočítal Adam Rujbr, autorizovaný architekt, jehož kancelář stavbu projektovala.

Zajímavostí je podle jeho slov fakt, že konstrukční vlastnosti stavby umožňují v budoucnu změnit její vnitřní dispozice podle aktuální potřeby. „Technologie se zvláště v medicíně rychle vyvíjejí, některé přístroje dříve zabíraly třeba i několik místnost a dnes se vejdou na mnohem menší plochu. Změnit se může i skladba a potřeby pacientů. Chtěli jsme proto, aby se budova dala v budoucnu snadno dispozičně přestavět,“ podotkl architekt.

V rámci projektu se počítalo rovněž s propojením nové kliniky s okolními budovami. Do chirurgického komplexu s centrálním rentgenem a operačními sály bude možné pacienty přepravit suchou nohou proskleným ocelovým tubusem v délce 50 metrů. Budova bude rovněž napojena na moderní celonemocniční systém potrubní pošty pro přepravu vzorků do laboratoří a dalšího materiálu. „Nezapomněli jsme ani na zeleň. V atriu kliniky bude osazen strom, další popínavé zelené rostliny ozvláštní i průčelí budovy a do okolní krajiny bude klinika zapadat i z ptačí perspektivy. Zelená retenční střecha bude navíc zadržovat dešťovou vodu a pomůže i z hlediska tepelné regulace budovy,“ doplnil Jaroslav Junek.

Dokončení největší investiční akce ve Fakultní nemocnici za posledních deset let se předpokládá v červnu letošního roku. Z celkových nákladů pokryje dotace Ministerstva zdravotnictví ČR částku 109 milionů, dalších 226 milionů tak hradí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů. Harmonogram stěhování obou zdravotnických pracovišť do nových prostor bude rozplánován pravděpodobně na letní měsíce, pacienti by se tedy mohli začít v nové budově léčit na konci letošních prázdnin nebo na začátku nového školního roku.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.