Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Světový týden glaukomu: Lékaři Oční kliniky FN Olomouc nabídnou bezplatné měření nitroočního tlaku
12.3.2018
Petr Bielesz

Světový týden glaukomu: Lékaři Oční kliniky FN Olomouc nabídnou bezplatné měření nitroočního tlaku

Na nebezpečí onemocnění zeleným zákalem upozorní od 12. do 16. března Světový týden glaukomu. K osvětové akci se připojí také Fakultní nemocnice Olomouc. O zákeřném onemocnění, které bývá nazýváno „tichým zlodějem zraku“, získají zájemci po celý týden podrobné informace v nemocniční lékárně a ve čtvrtek 15. března nabídnou lékaři Oční kliniky bezplatně měření nitroočního tlaku.

Zeleným zákalem neboli glaukomem trpí na celém světě přibližně 60 milionů lidí. V důsledku rychle se rozrůstající stárnoucí populace se na celém světě očekává vzestup prevalence glaukomu z 60 milionů v roce 2017 na 80 milionů v roce 2020. V České republice bylo v roce 2016 s tímto onemocněním ambulantně léčeno více než 360 tisíc pacientů. „Uvádí se přitom, že až padesát procent lidí o nemoci vůbec neví a tím pádem se ani neléčí. Zpočátku totiž nemá žádné příznaky. Později se onemocnění projevuje drobnými výpadky v zorném poli a může skončit až úplnou ztrátou vidění. Zatímco šedý zákal lze úplně vyléčit, glaukom můžeme pouze pozastavit. Poškození zraku je ale nevratné. Je tedy důležité zelený zákal odhalit pokud možno co nejdříve,“ upozornila primářka Oční kliniky FN Olomouc MUDr. Klára Marešová, Ph.D, FEBO.

Pravidelná kompletní oční vyšetření by měli podstupovat především lidé nad 40 let věku nebo ti, u nichž je vyšší riziko vzniku glaukomu. Mezi rizikové faktory patří kromě vyššího věku, výskytu onemocnění v rodině a krátkozrakosti také především narušené prokrvení zrakového nervu a vysoký oční tlak. Právě měření nitroočního tlaku proto nabídnou lékaři oční kliniky zájemcům v rámci Světového týdne zeleného zákalu. „Měření je bezkontaktní a bezbolestné a trvá jen několik vteřin. Lidem určíme riziko vzniku zeleného zákalu a odpovíme na otázky týkající se glaukomu a jeho léčby,“ řekla primářka. Preventivní vyšetření je možné na Oční klinice absolvovat ve čtvrtek 15. března od 13 do 16 hodin.

Oční klinika FN Olomouc je jedním z deseti hlavních glaukomových center v České republice, v rámci Olomouckého kraje poskytuje veškerou diagnostickou a léčebnou péči. „Zelený zákal se zpočátku léčí pomocí kapek, v pokročilejších fázích pak laserem nebo chirurgicky. Ročně na naší klinice odhalíme až tři sta nových případů glaukomu a provedeme asi sto laserových a šedesát chirurgických operací glaukomu,“ uzavřela Klára Marešová.

Světový týden glaukomu je společnou aktivitou Světové glaukomové společnosti (World Glaucoma Association, WGA) a Světové společnosti glaukomatiků (World Glaucoma Patient Association, WGPA) organizovanou na podporu zvýšení povědomí o zdraví očí a důležitosti pravidelných očních vyšetření, které by předešly pokročilým změnám u glaukomu.

Foto: Pixabay

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.