Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Marketing pracovišť
Transfuzní oddělení má nové výukové video pro „spanilé jízdy“ po středních školách
31.1.2018
Petr Bielesz

Transfuzní oddělení má nové výukové video pro „spanilé jízdy“ po středních školách

Výstižné a časově nenáročné video má mnohem větší šanci zaujmout adresáta sdělení než dlouhý text nebo hodiny přednášek. Touto jednoduchou myšlenkou se musí řídit nejen obchodníci, ale v podstatě každý, kdo usiluje o zvýšení atraktivity svého počínání. Výjimkou v tomto směru nemůže být ani Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, jehož tým podniká časté náborové cesty například na střední školy. Vzniklo proto nové, zhruba dvacetiminutové edukační video, které diváky zevrubně seznamuje nejen se všemi činnostmi, které jsou s darováním krve spojené, ale také vypráví příběhy několika dárců i pacientů, kterým darovaná krev pomohla.

„Film, který jsme měli k dispozici, byl už deset let starý a pro naše potřeby nedostačující. Za tu dobu se změnilo prostředí transfuzního oddělení, výrobní postupy i vyšetřovací metody,“ vysvětlila referentka náboru dárců krve Lucie Vybíralová důvody pro vznik nového videa. Stejně jako starší verze i nový film bude sloužit především při akcích, kterými se tým transfuzního oddělení snaží přilákat nové dárce na středních školách. „V Olomouci míváme zhruba dvacet takových přednášek ročně, ale postupně projevují zájem i další školy z Olomouckého kraje. Na přednášky pak v ideálním případě navazují skupinové odběry celých tříd, kterých se účastní osmnáctiletí studenti,“ dodala Vybíralová.

Video, jehož autorem je profesionální kameraman Pavel Ždímal, by nevzniklo bez vstřícnosti dárců krve a pacientů. Poděkování patří také přednostce Dětské kliniky FN Olomouci prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové a přednostovi hemato-onkologické kliniky prof. MUDr. Tomáši Papajíkovi, CSc.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.