Světový týden glaukomu: Oční lékaři FN Olomouc nabízejí preventivní vyšetření

9. 3. 2023

Nejdříve jsou přítomny jen malé výpadky v zorném poli, kterých si ani nemusíte všimnout. Později jsou již ztráty v zorném poli nepřehlédnutelné. Přicházíte o periferní vidění a místo předmětů a postav vidíte jen stíny. Zrakový nerv degeneruje a odumírá. Tak se projevuje zelený zákal neboli glaukom.

Na nebezpečí tohoto plíživého a zákeřného onemocnění, přezdívaného „tichý zloděj zraku“, upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos tato osvětová akce připadá na 13. – 18. března. Jejím hlavním poselstvím je upozornit na fakt, že pouze pravidelné oční kontroly, včetně vyšetření zrakového nervu, umožnují co nejdříve onemocnění diagnostikovat a tím uchovat zrakové funkce.

 

Při příležitosti Světového týdne glaukomu připravila Oční klinika FN Olomouc pro zaměstnance nemocnice, ale také zájemce z řad veřejnosti preventivní měření nitroočního tlaku. Právě vysoký oční tlak totiž patří společně s vyšším věkem, výskytem zeleného zákalu v rodině a krátkozrakosti či narušeným prokrvením zrakového nervu k rizikovým faktorům. „Měření je bezkontaktní a bezbolestné a trvá jen několik vteřin. Lidem určíme riziko vzniku zeleného zákalu a odpovíme na otázky týkající se glaukomu a jeho léčby,“ ubezpečuje přednostka Oční kliniky MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO.

Odborníci budou zájemcům k dispozici v úterý 14. března v čase 11.00 – 14.00 hodin v předsálí jídelny FN Olomouc (budova Wd). Na vyšetření v rámci Světového týdne glaukomu není třeba se objednávat.

 

Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?

  • Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u černochů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka.
  • Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři, a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání tzv. fixních kombinací (tzv. „dva léky v jednom“) a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.
  • Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3 – 4 roky.

 

Chcete se objednat k vyšetření na Oční klinice?

  • Oční klinika FN Olomouc je jedním z deseti hlavních glaukomových center v České republice, v rámci Olomouckého kraje poskytuje veškerou diagnostickou a léčebnou péči. Zelený zákal se zpočátku léčí pomocí kapek, v pokročilejších fázích pak laserem nebo chirurgicky. Ročně na Oční klinice FN Olomouc odhalí až tři sta nových případů a provedou zhruba sto laserových a sedmdesát chirurgických operací glaukomu.
  • Ke specializovanému vyšetření na zelený zákal se lze na doporučení svého spádového očního lékaře objednat e-mailem zaslaným na ocni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588 444 211.

Světový týden glaukomu je společnou aktivitou Světové glaukomové společnosti (World Glaucoma Association, WGA) a Světové společnosti glaukomatiků (World Glaucoma Patient Association, WGPA) organizovanou na podporu zvýšení povědomí o zdraví očí a důležitosti pravidelných očních vyšetření, které by předešly pokročilým změnám u glaukomu.

  • Měření nitroočního tlaku je bezkontaktní a bezbolestné a trvá jen několik vteřin.