Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Rektor ocenil publikované práce akademiků, jsou mezi nimi i tři publikace odborníků z FN Olomouc
21.2.2018
Egon Havrlant

Rektor ocenil publikované práce akademiků, jsou mezi nimi i tři publikace odborníků z FN Olomouc

Čestná uznání z rukou rektora Univerzity Palackého v Olomouci profesora Jaroslava Millera dnes převzali autoři 47 odborných publikací vydaných v letech 2016 a 2017. Uznání získaly také tři odborné práce specialistů z Fakultní nemocnice Olomouc. Ceny rektora byly předávány během slavnostního ceremoniálu v aule pedagogické fakulty, oceněni byli rovněž studenti za své bakalářské a magisterské práce a za odborné texty. Rozdáno tak bylo celkem 111 ocenění.

Přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy profesor Vítězslav Kolek obdržel cenu za třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku a kniha už dříve získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP.

Za anglické vydání Atlasu ultrasonografie štítné žlázy obsahující několik set precizně vybraných a popsaných ultrasonografických obrazů štítné žlázy získal ocenění docent Zdeněk Fryšák ze III. interní kliniky FN Olomouc. Originální didaktická koncepce z této publikace činí mimořádně vhodnou pomůcku jak pro přípravu k atestaci v oboru endokrinologie či zobrazovacích metod, tak především pro každodenní klinickou praxi.

Další oceněnou autorkou byla také lékařka Monika Žurková z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc, která se podílela na přípravě publikace HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách. Intersticiální plicní procesy představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně, a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem, přičemž počítačová tomografie s vysokým prostorovým rozlišením (HRCT) je v současnosti klíčovou vyšetřovací metodou umožňující jejich rámcovou i podrobnější diagnostiku.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.