Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík dnes převzal z rukou ministra školství profesorský dekret
22.1.2018
Egon Havrlant

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík dnes převzal z rukou ministra školství profesorský dekret

Ministr školství Robert Plaga dnes v pražském Karolinu slavnostně předal jmenovací dekrety 52 novým profesorům. Mezi jmenovanými byl rovněž ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Návrh na jmenování těchto osobností z nejrůznějších oborů předložily vědecké a umělecké rady univerzit, nové profesory poté na konci listopadu doporučila česká vláda hlavě státu. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině prosince.

Ředitel FN Olomouc a chirurg se specializací na léčbu nádorových onemocnění slinivky břišní Roman Havlík požádal o profesorské jmenovací řízení v listopadu roku 2016. Svou odbornou přednášku na téma „Chirurgická léčba karcinomu slinivky“ obhájil na jaře loňského roku nejprve před Vědeckou radou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a pak i před celouniverzitní vědeckou radou. „Uvědomuji si, jaké štěstí jsem měl na své učitele, zvláště mám na mysli svého prvního primáře doktora Slováčka a své následující přednosty profesory Krále a Neorala. Zisk profesorského titulu nepovažuji za svůj individuální úspěch, souvisí také s úrovní a prací celé první chirurgické kliniky, které jsem stále součástí. Vnímám jej také jako závazek vychovávat nové mladé lékaře k tomu, aby dále rozvíjeli lékařskou vědu a aby z jejich znalostí a dovedností profitovali zejména pacienti,“ řekl po slavnostním aktu profesor Roman Havlík.

Jmenování ředitele olomoucké fakultní nemocnice profesorem ocenil také Milan Kolář, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Je to významná událost pro Fakultní nemocnici Olomouc i pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, která je jejím přirozeným partnerem a nejbližší spolupracující institucí. Profesor Roman Havlík si tento titul zaslouží po všech stránkách, s nimiž je udělení spojeno, tedy po stránce výukové, vědecké, léčebně preventivní a organizační. Získání profesury je velkým přínosem pro obě organizace. Osobně jsem velmi rád a hrdý, že v čele nemocnice stojí takový odborník a z celého srdce mu k profesuře gratuluji i jménem lékařské fakulty,“ uvedl profesor Milan Kolář.

Roman Havlík v souvislosti s udělením nejvyšší akademického titulu podle vlastních slov oceňuje, že mu dobrá znalost zdravotnického i akademického prostředí dává možnost z pozice ředitele fakultní nemocnice vytvářet dobré podmínky pro medicínu, vědu a výzkum i vzdělávání. „Z pozice chirurga mohu léčit jednoho pacienta, z pozice ředitele mám vliv na průběh léčení pacientů na všech pracovištích systémově. Dnešní ceremoniál byl velmi důstojný, absolvoval jsem jej v doprovodu svých rodičů. Právě jim a také své rodině vděčím za celoživotní podporu,“ doplnil ředitel Roman Havlík.

Profesorské dekrety dnes osobně převzali také další zástupci olomoucké akademické obce – genetik Jiří Drábek, vedoucí jedné z výzkumných skupin Ústavu molekulární translační medicíny LF UP v Olomouci, Jan Peřina, kvantový fyzik ze Společné laboratoře optiky Fyzikálního ústavu AV a UP a také Alan Bulava, odborný spolupracovník Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP v Olomouci.

Titulní foto: ČTK / Kateřina Šulová

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.