Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
Odešel MUDr. Milan Poledna, někdejší anesteziolog Fakultní nemocnice Olomouc
14.12.2017
Petr Bielesz

Odešel MUDr. Milan Poledna, někdejší anesteziolog Fakultní nemocnice Olomouc

Ve věku 95 let zemřel 1. 12. 2017 MUDr. Milan Poledna, který působil jako anesteziolog také ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Narodil se 1. 6. 1922 v Bratislavě, kde v roce 1940 maturoval. V roce 1942 byl totálně nasazen na nucené práce a byl deportován do oblasti polárního kruhu na opevňovací práce v Norsku. Po válce se zapsal na Lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Studia však dokončil na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde roku 1950 promoval.

Nastoupil na chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, kde pracoval převážně jako anesteziolog. Od roku 1975 působil v okresní nemocnice v Dolnom Kubíne, kde založil a řídil anesteziologicko-resuscitační oddělení. V důchodovém věku se vrátil do Olomouce, kde nadále pracoval jako anesteziolog na chirurgických operačních sálech.

Byl členem české společnosti JEP, ČSARIM a ještě v první polovině roku 2017 se zúčastňoval odborných akcí. Po celý život aktivně sportoval, byl členem Sokola a ještě v roce 2012, ve věku 90 let, se zúčastnil aktivně XV. Všesokolského sletu v Praze.

MUDr. Milan Poledna byl velice pracovitý, zásadový, čestný a skromný člověk a uznávaný odborník. Nikdy mu nebylo zatěžko se podělit o své zkušenosti s mladšími kolegy, a proto byl všemi oblíbený. Pan doktor Poledna bude navždy zapsán v historii Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Olomouci.

Čest jeho památce

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.