Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Odborné akce
Odborníci z Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc přednášeli na mezinárodní konferenci v Žilině
11.10.2018
Adam Fritscher

Odborníci z Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc přednášeli na mezinárodní konferenci v Žilině

O aktuálních trendech v péči o těhotné ženy a rodičky přednášeli představitelé Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc na konferenci s mezinárodní účastí Láskavo do života, která se konala ve dnech 5. a 6. října 2018 v Žilině. Za největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji se kongresu aktivně zúčastnili přednosta kliniky prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., vrchní sestra Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D. a porodní asistentky s dlouholetou praxí a především neutuchajícím zájmem o obor Bc. Eva Procházková a Bc. Sylva Šťastná.

„Náš přístup zaměřený na kontinuitu péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem se setkal s mimořádně kladným ohlasem,“ potěšilo vrchní sestru Marciánovou. „Velmi pozitivně byla hodnocena především sdělení zaměřená na samostatné vedení fyziologického porodu porodní asistentkou. Velkým přínosem je, že své zkušenosti mohou sdílet samy porodní asistentky, které při své práci rozvíjí dosud ne zcela doceněné postupy, jako je aromaterapie, polohování, masáže a další. Vystoupit aktivně na konferenci, kde jsou přítomni odborníci z několika zemí, není jistě jednoduché. O to víc si vážím toho, že kromě vynikajících pracovních výsledků se učíme své zkušenosti sdílet mimo hranice města i státu,“ dodala Vladislava Marciánová.

Podle přednosty Pilky aktivity kliniky vycházejí z dlouhodobě formulovaného cíle porodnické péče ve smyslu ‚family centred care‘. „Ta je ve zkratce založena na tom, že centrem péče, a to zejména v průběhu porodu, je rodička a její nejbližší. V širších souvislostech je tento přístup součástí strategie přesunutí ‚obývacího pokoje‘ do porodnice s možností bezpečně porodit v přátelském, příjemném prostředí a vyhnout se tak riziku domácích porodů. Věříme, že se nám tuto vizi podaří naplnit při vybudování nové porodnice,“ konstatoval profesor Radovan Pilka.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.