Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Odborné akce
Na Dny molekulární patologie se sjedou odborníci zabývající se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí
5.6.2018
Petr Bielesz

Na Dny molekulární patologie se sjedou odborníci zabývající se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí

Řada tuzemských i zahraničních odborníků se chystá na Dny molekulární patologie, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. června v Teoretických ústavech Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Bohatý program zahrnuje jednak 14. ročník sympozia molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP a také 8. olomoucké dny histologických laborantů. Obecným tématem letošního setkání, které pořádá Ústav klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc a LF Univerzity Palackého, je „Patologie – naděje pro život“.

„Setkání odborníků zabývajících se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí má již svou tradici a umožňuje si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti s cílem zlepšit prognózu našich pacientů. Mám radost, že během let se vytvořilo unikátní společenství lékařů, přírodovědců i laborantů, kteří se zabývají molekulární medicínou, na tuto problematiku pohlíží z netradičních úhlů a snaží se nové poznatky uvádět do praxe,“ řekl předseda organizačního a vědeckého výboru a přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie FN Olomouc prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Dny molekulární patologie jsou rozdělené do jedenácti programových bloků, například Genotoxický stres u hormonálně závislých nádorů, Cílená léčba nádorů plic, Molekulární patologie lymfomů, Micro-RNA v onkologii nebo Steroidy v patologii. Součástí sympozia bude také tradiční Sekce laborantů. Během dvou dnů zazní více než tři desítky přednášek, v rámci diagnostického semináře České divize IAP budou lékaři referovat o devíti případech a další atraktivní informace z oboru budou prezentované v rámci posterové sekce.

Motto 14. ročníku sympozia zní „Patologie – naděje pro život“. „Vyjadřuje novou úlohu patologie v systému zdravotní péče, která se přesouvá z oblasti pouze diagnostické do oblasti prediktivní a znamená úzkou spolupráci patologa s klinikem při určení optimální terapie,“ vysvětlil profesor Kolář s tím, že zájemci o účast mohou přihlášky podávat do čtvrtka 7. června. Podrobné informace o programu, ale také o registraci najdete ZDE.

Foto: Pixbay

Obrázek zvětšíte poklikem

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.