Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Hasiči a zdravotníci cvičili v novostavbě II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie
7.9.2018
Adam Fritscher

Hasiči a zdravotníci cvičili v novostavbě II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie

Požár v čisticí místnosti na lůžkovém oddělení nové budovy II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc byl námětem cvičení jednotek požární ochrany, které se v pátek 7. září uskutečnilo pod názvem Evakuace 2018. Během necelé dopolední hodiny bylo z ohněm ohrožené budovy evakuováno patnáct pacientů, které představovali figuranti z řad zdravotníků.

Požár dekontaminační myčky ve třetím nadzemním podlaží budovy detekovalo čidlo elektrické požární signalizace. Poté, co pracovníci kliniky tento fakt potvrdili, vyslalo operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na místo tři vozy profesionálních hasičů ze stanice v Olomouci. Ti po svém příjezdu požár zlikvidovali, odvětrali zakouřené prostory a spolu se zaměstnanci nemocnice se podíleli na evakuaci pacientů.

Takový byl scénář akce, jejímž cílem bylo procvičit postupy zasahující jednotky a zaměstnanců fakultní nemocnice v případě vzniku požáru s nezbytnou evakuací. Hasiči mimo jiné prověřovali plánované dojezdové časy, evakuaci osob z objektu, komunikaci a součinnostní vazby mezi zaměstnanci nemocnice. Pro zdravotnické zařízení bylo na cvičení cenné zejména to, že se odehrálo ve zbrusu nové budově II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie, která byla slavnostně otevřena pouhé tři dny předtím. „Měli jsme tak unikátní příležitost k ověření instalovaných bezpečnostních technologií a prvků v nejmodernější budově nemocničního areálu,“ uvedla garantka krizového řízení Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Jarmila Kohoutová.

Do cvičení se zapojilo 15 hasičů a za nemocnici 15 figurantů, 8 zdravotnických a 5 nezdravotnických pracovníků. Dalších zhruba 15 zaměstnanců bylo v rámci vyhlášené pohotovosti kontaktováno telefonicky. „Cvičení při simulaci mimořádné události je jedinou reálnou možností ověřit v rámci nemocnice nastavené algoritmy a postupy k jejímu řešení. V průběhu cvičení jsme prověřili schopnost reakce zaměstnanců v případě požáru, komunikační kanály uvnitř nemocnice i směrem k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, dále součinnostní vazby mezi jednotlivými zdravotnickými a nezdravotnickými pracovišti, poskytování informací hasičům a spolupráci při evakuaci pacientů. Přínosem každého cvičení je zejména odhalení nedostatků, na jejichž základě budou provedeny úpravy postupů a edukace zaměstnanců nemocnice. Již nyní lze kladně hodnotit aktivní a vstřícný přístup zaměstnanců nemocnice k přípravě a průběhu cvičení,“ konstatovala MUDr. Kohoutová.

A podobně cvičení hodnotili také zástupci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Cvičení splnilo svůj účel a určitě nebylo poslední. I když je na podrobné hodnocení akce ještě příliš brzy, získané poznatky nezapadnou. Hasiči i Fakultní nemocnice Olomouc je přenesou do svých dokumentací a věřím, že u podobných událostí budeme zasahovat vždy jen cvičně,“ řekl vedoucí cvičení kpt. Ing. Jiří Osyka.

Foto: Zdeněk Hošák, HZS Olomouckého kraje

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.