Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Dva špičkoví olomoučtí odborníci zasednou v obnovené Vědecké radě ministerstva zdravotnictví
5.2.2018
Egon Havrlant

Dva špičkoví olomoučtí odborníci zasednou v obnovené Vědecké radě ministerstva zdravotnictví

Uznávaný odborník v oboru pediatrie a dětské hematoonkologie a bývalý přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc profesor Vladimír Mihál usedl dnes ve znovuobnovené Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví České republiky. Mezi pětadvacet špičkových odborníků, kteří v radě reprezentují všechny základní medicínské odbornosti, byl vybrán rovněž další olomoucký zástupce a Mihálův žák docent Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při dnešním prvním zasedání rady oznámil, že při jejím sestavování oslovil přední zástupce odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání. Rada bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocna ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví. „Přál bych si, aby mi vědecká rada byla poradní oporou v odborně náročných tématech, jakými jsou např. věda a výzkum či otázky vzdělávání. Je mou snahou, aby členská základna vědecké rady byla svým složením opravdu reprezentativní a obsáhla všechny základní odbornosti,“ uvedl na úvod dnešního zasedání Vědecké rady ministr.

Předsedou vědecké rady byl jmenován předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina. Na dnešním prvním zasedání převzali její členové jmenovací dekrety a zahájili úvodní společnou poradu v novém složení. Jedním z prvních projednaných témat byly screeningové programy v ČR, jejich fungování a účinnost. Vědecká rada bude zasedat s frekvencí minimálně jednou za tři měsíce.

Titulní foto: profesor Vladimír Mihál na oslavě 25 let sdružení Šance (foto: Gabriela Tichá)

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.