Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Do Olomouce se sjedou světové špičky chirurgie zhoubných nádorů včetně legendárního Paula Sugarbakera
18.6.2018
Petr Bielesz

Do Olomouce se sjedou světové špičky chirurgie zhoubných nádorů včetně legendárního Paula Sugarbakera

Špičkové onkology a chirurgy z USA a Evropy budou hostit 21. a 22. června Onkologická a I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, které jsou pořadateli Českého národního kongresu věnovaného chirurgii zhoubných nádorů dutiny břišní. Svou unikátní léčebnou metodu osobně představí legenda světové chirurgické onkologie Paul Sugarbaker z Washington Hospital Center.

Dvoudenní program se tematicky zaměří na terapii zhoubných nádorů dutiny břišní pomocí léčebných postupů, které Paul Sugarbaker rozvinul už na konci 20. století ve svém specializovaném centru v USA. Jde o kombinaci cytoredukční chirurgie (CRS), která umožňuje odstranění rakovinových buněk viditelných okem z dutiny břišní, a tzv. hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC). Ta označuje chirurgický výkon, při němž je podáváno cytostatikum přímo do dutiny břišní už v průběhu operace. Cílem je zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny chirurgicky.

„Unikátní metoda se osvědčila zejména pří léčbě některých vzácných forem nádorů dutiny břišní a trávicího traktu. V České republice se stal jejím průkopníkem František Antoš, který ji aplikoval v klinické praxi Chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v pražské Nemocnici na Bulovce,“ uvedl předseda kongresu a primář I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP Dušan Klos.

Paul Sugarbaker a František Antoš se budou jako hlavní hosté úvodního přednáškového bloku věnovat perspektivám léčby pomocí metod CRD a HIPEC ve světě a v České republice. Pozvání k přednáškám přijali také další specialisté z oblasti chirurgické onkologie. „O technikách HIPEC bude hovořit například Tom Cecil, šéflékař nemocnice v Basingstoke ve Velké Británii, která je největším světovým centrem léčby tzv. pseudomyxomu peritonea, nebo Kurt van der Speetenz ZieknhuisOost-Limburg v belgickém Genku. Se zkušenostmi při výběru vhodných pacientů pro aplikaci metody se podělí profesorka Beata Rau z největší univerzitní nemocnice Charité v Berlíně,“ popsal Dušan Klos. S příspěvky vystoupí na kongresu také další odborníci ze zahraničí a zástupci pražských a olomouckých klinických a výzkumných pracovišť. Součástí programu bude i kulatý stůl věnovaný analýze nákladů, které si využití diskutovaných metod vyžaduje v Evropě a USA.

Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRD) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC) se koná ve dnech 21. a 22. června. Onkologická klinika a I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc ji pořádají pod záštitou České chirurgické společnosti a České onkologické společnosti v prostorách ClarionCongress Hotel Olomouc.

Bližší informace k tématu se dozvíte na webu www.karcinomatoza.cz.

Program konference je k dispozici ZDE.

Tisková zpráva Univerzity Palackého v Olomouci

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.