Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Výročí dne: Světoznámý oftalmolog, dlouholetý přednosta oční kliniky Václav Vejdovský se narodil před 123 lety
15.2.2019
Petr Bielesz

Výročí dne: Světoznámý oftalmolog, dlouholetý přednosta oční kliniky Václav Vejdovský se narodil před 123 lety

Právě dnes před 123 lety se narodil Václav VEJDOVSKÝ – vynikající oční lékař světového věhlasu, který byl dlouholetým přednostou oční kliniky olomoucké nemocnice a také děkanem lékařské fakulty olomoucké univerzity. Vyhledávaný lékař, brilantní operatér, objevitel nových léčebných metod a operačních postupů patří mezi nejvýznamnější olomoucké osobnosti 20. století. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1919) se po pracovních zkušenostech z Paříže a Brna stal v roce 1928 primářem očního oddělení tehdejších zemských ústavů v Olomouci. Za druhé světové války byl vězněn nacisty. Má také zásluhy o poválečné obnovení olomoucké Univerzity Palackého. V roce 1948 zde byl jmenován řádným profesorem očního lékařství a také prvním děkanem lékařské fakulty, kterým byl zvolen i podruhé v roce 1954. Ve stejném roce založil v Litovli školu pro slabozraké děti. Za 42 let, kdy vedl olomoucké pracoviště, sám provedl impozantní počet operací – celkem 17 781. Jako první na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku ústní sliznicí. Držitel řady ocenění patřil k zakladatelům Československé oftalmologické společnosti, které byl i předsedou a místopředsedou. Byl členem francouzské a rakouské oftalmologické společnosti a reprezentoval Československo v evropské oftalmologické společnosti. Zemřel 28. září 1977 v Olomouci.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.