Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Odešel docent Horčička, respektovaný lékař, vynikající pedagog a noblesní člověk
23.10.2018
Petr Bielesz

Odešel docent Horčička, respektovaný lékař, vynikající pedagog a noblesní člověk

Ve věku 80 let zemřel 18. října doc. MUDr. Vladko Horčička, CSc., někdejší ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, dlouholetý předseda její Etické komise a zakládající pracovník III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické. Fakultní nemocnice tak přichází o všeobecně uznávaného odborníka s širokými znalostmi a zkušenostmi v oboru vnitřního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci o vynikajícího a respektovaného pedagoga s přirozenou autoritou, pacienti o nesmírně oblíbeného a vstřícného lékaře a přátelé a spolupracovníci o noblesního a galantního kolegu a společníka. Nejtěžší ztrátou je však jeho odchod samozřejmě pro jeho rodinu.

Docent Horčička se narodil 5. června 1938. V letech 1956 – 1962 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a hned poté nastoupil do Fakultní nemocnice Olomouc, kde začínal jako sekundární lékař I. a III. interní kliniky. V roce 1967 se stal na III. interní klinice odborným asistentem a postupně zde své odborné a lidské kvality prokázal v různých pozicích, když byl vedoucím lékařem oddělení, tajemníkem kliniky a poté dlouholetým zástupcem přednosty pro výuku. Titul CSc. v oboru lékařských věd obdržel v roce 1978, docentem s atestací I. a II. stupně z vnitřního lékařství a nástavbovou atestací z gastroenterologie byl jmenován v roce 1990. V dramatickém a nelehkém období následujícím po listopadových událostech roku 1989 se díky vysokému morálnímu a odbornému kreditu i všeobecnému respektu stal ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc, kterou vedl v letech 1990 – 1992.

Na jeho laskavé a slušné vystupování, ale také na obdivuhodnou erudici a profesionalitu rádi vzpomínají stovky absolventů Lékařské fakulty UP. A to nejen pro jeho osobní vklad do organizace výuky, nýbrž také díky řadě učebních textů, odborných přednášek a vědeckých prací. Své bohaté pedagogické zkušenosti uplatňoval i při vedení postgraduální výuky, ať již v rámci přípravy k atestačním zkouškám nebo během kurzů pro praktické lékaře. Nejnovější poznatky v oboru pomáhal mezi odbornou veřejností šířit jako organizátor a spoluorganizátor Česko-slovenského revmatologického kongresu, Dnů mladých internistů a Pracovních dnů III. interní kliniky. Není proto divu, že dvě funkční období působil jako proděkan Lékařské fakulty UP.

I v penzijním věku se s neutuchající energií podílel na chodu III. interní kliniky při činnosti všeobecně interní a revmatologické ambulance. Neustala ani jeho práce pedagogická, neboť nadále vedl praktickou a seminární výuku studentů Lékařské fakulty UP. Jeho vysoké odborné renomé, ale také obdivované lidské vlastnosti jej současně předurčily pro roli předsedy Etické komise Fakultní nemocnice Olomouc, kterou s činorodostí a pracovitostí sobě vlastní zastával od roku 2000 do dnešních dnů.

Už jen ze strohého a fragmentárního výčtu zásadních životních událostí a činností docenta Horčičky je zřejmé, jak velkou ztrátu jeho odchod znamená a jak smutná je skutečnost, že v knize jeho života naplněného poctivostí, skromností, slušností a kolegialitou už další kapitoly nebudou následovat.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení s doc. MUDr. Vladkem Horčičkou, CSc. proběhne v pondělí 29. října 2018 v 11 hodin při Mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.