Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Zbrusu nová budova Hemato-onkologické kliniky, parkoviště i operační sál. Areál Fakultní nemocnice Olomouc obsadili stavaři
7.3.2019
Adam Fritscher

Zbrusu nová budova Hemato-onkologické kliniky, parkoviště i operační sál. Areál Fakultní nemocnice Olomouc obsadili stavaři

S pozvolným nástupem jara se ve Fakultní nemocnici Olomouc probudil i čilý stavební ruch. Díky němu se výrazně pozměněné podoby dočká především část nemocničního areálu mezi ulicemi I. P. Pavlova a Brněnská. Již od ledna v této lokalitě vyrůstají dvě nová parkoviště s celkovou kapacitou 129 míst. Na začátku března byly zahájeny práce na novém ambulantním pavilonu Hemato-onkologické kliniky za více než 130 milionů korun bez DPH. A v neposlední řadě se potřebné rekonstrukce dočká zákrokový sál Ortopedické kliniky.

Budoucí pavilon Hemato-onkologické kliniky, jehož výstavba je letos největší investiční akcí svého druhu v rámci Fakultní nemocnice Olomouc, začne v brzké době vyrůstat jako přístavba budovy Kliniky chorob kožních a pohlavních, v jejímž přízemí se již nyní nachází nedávno vybudovaný moderní komplex hematologických laboratoří kliniky. „Nová ambulance je klíčem k rozvoji celé hematologie a hemato-onkologie v Olomouci a také nutnou reakcí na revoluční vývoj našeho oboru. Jedinečnost celého projektu tkví z hlediska funkčnosti v tom, že jsme simulovali pohyb pacienta od jeho příjezdu do areálu, vstupu na ambulanci, řešení odběrů a vyšetření lékařem až pobyt na stacionáři, podání terapie, transfuze a tak dále. Vše má být tedy z hlediska logistiky velmi plynulé a pro pacienta co nejméně zatěžující,“ říká přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

  • Stavba ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky.

Součástí nového pavilonu, jehož projektová dokumentace stála bezmála 3,7 milionu korun a samotná stavba v režii firmy OHL ŽS vyjde na téměř 129 milionů, bude devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím včetně přebalovacího pultu, dělený stacionář se třemi oddíly, edukační místnost pro pacienty, rodinné příslušníky a lékaře a posluchárna. „V naší stávající ambulanci přitom máme jen pět vyšetřoven s jednou malou a špatně dostupnou čekárnou a čtyři odběrová místa v nevyhovující místnosti. Výhodou nové budovy bude také její dobrá dopravní dostupnost především pro sanitní vozy s možností vyložení imobilního pacienta u výtahu v oblasti krytého parkoviště a rovněž blízkost parkovacích míst pro nemocné a jejich rodinné příslušníky,“ doplňuje profesor Papajík.

  • Vizualizace nového pavilonu (Adam Rujbr Architects s.r.o.)

Projektantem nové budovy je kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o., která je podepsána i pod zdařilou stavbou nové II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Hemato-onkologický pavilon bude mít jedno podzemní podlaží se strojovnou potrubní pošty a čtyři nadzemní patra. Na střeše bude umístěna strojovna vzduchotechniky a chlazení. Celá výstavba by od svého zahájení měla trvat 16 měsíců.

  • Příprava staveniště pro stavbu parkoviště pod Dětskou klinikou.

V polovině února bylo zhotovitelské firmě předáno také staveniště rekonstruovaného zákrokového sálu Ortopedické kliniky. „Hlavní část prací bude situována do prvního nadzemního podlaží, kde je i samotný sál. Na střeše objektu pro něj vznikne nová strojovna vzduchotechniky. Rekonstrukce bude probíhat 120 dní, zhotovitelem je firma OHL ŽS, a.s. a cena prací činí téměř 8,5 milionu korun,“ popisuje další investiční akci Ing. František Valíček, vedoucí Odboru investic FN Olomouc.

  • Stavba parkoviště pod Hlavní lékárnou.

Z obou rozestavěných parkovišť pod ulicí I. P. Pavlova začalo dříve vznikat už v první polovině ledna to menší u lékárny. Hotové by mělo být v dubnu a disponovat bude 29 místy, z toho dvěma pro ZTP. Kapacitně větší parkovací plocha pod Dětskou klinikou už je také ve výstavbě. Bude mít samostatný vjezd z Vojanovy ulice a její kapacita bude 100 míst, z toho pět pro hendikepované občany. Součástí této stavby je také demolice starého dílenského objektu. Parkoviště by mělo být uvedeno do provozu během letošního června.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.