Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Fakultní nemocnice Olomouc rekonstruuje vchody do budovy D, připravte se na částečné omezení
22.11.2018
Petr Bielesz

Fakultní nemocnice Olomouc rekonstruuje vchody do budovy D, připravte se na částečné omezení

V pondělí 26. listopadu zahájí Fakultní nemocnice Olomouc stavební úpravy vstupních prostor budovy D. Vstupy do objektu, v němž sídlí například lůžková oddělení I. chirurgie, I. interny, kardiochirurgie, traumatologie, plastické chirurgie a rehabilitace nebo kardiologická a kardiochirurgická ambulance, budou prostornější a pohodlnější pro pacienty a současně budou odpovídat zvýšeným nárokům na dopravu zdravotnického materiálu.

„Úpravy obou vstupů do budovy D navazují na nedávno dokončenou stavbu budovy Y, tedy II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Novostavbu s budovou D nyní spojuje nový prosklený koridor a je proto nutné upravit také vchody,“ vysvětlil Ing. Otakar Spáčil z Odboru investic FN Olomouc. Stavební úpravy budou rozděleny na dvě na sebe navazující části. V pondělí 26. listopadu budou zahájeny práce na vstupu D2 a teprve po jejich dokončení se stavbaři přesunou ke vstupu D1. „Veškeré zásobování a návozy pacientů do budovy D budou po dobu úprav probíhat prostřednictvím vstupu D1. Prosíme proto návštěvníky směřující k oddělením přístupným ze vchodu D2, aby ke vstupu do budovy využívali služební vchod od budovy Y. Trasu vyznačíme orientačními cedulkami,“ informoval Spáčil.

V souvislosti s těmito pracemi čeká drobná dispoziční úprava také kardiochirurgickou ambulanci, a to z hlediska požární ochrany. Ještě před zahájením prací totiž bude nutné odebrat celou jednu stranu sedadel z čekárny, aby v případě evakuace byl zajištěn průjezd pacientů na lůžkách. „Za dočasné snížení pohodlí v prostoru čekárny i za případné komplikace způsobené probíhajícími stavebními úpravami se omlouváme,“ doplnil Otakar Spáčil s tím, že stavba by měla trvat devadesát dnů.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.