Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Design manuál ke stažení

Jednotný vizuální styl

Logo používáme ve třech variantách, které se liší uspořádáním textu a grafického symbolu. Zvolení vhodné verze záleží primárně na formátu, do kterého logo umisťujeme. Dodržování jednotného vizuálního stylu je důležitou součástí jednotné vizuální identity, bez které se funkční a srozumitelná komunikace s veřejností nemůže obejít. K základním prostředkům patří název (instituce, firmy, produktu), logo (symbol, značka), barvy, písmo a způsob jejich použití na různých materiálech či předmětech.
Ke správnému dodržování těchto pravidel má sloužit základní manuál, který je ke stažení na této stránce.

 


Základní verze loga:Základní verze loga – anglická:Verze loga na výšku – česká a anglická:Varianta loga s mottem:
Design manuál ke stažení


Fotografie areálu Fakultní nemocnice Olomouc a ilustrační fotografie z naší činnosti si můžete stáhnout z našeho profilu na Flickru – ZDE.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.