Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Nekuřácká nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi největší a nejvýznamnější poskytovatele léčebné a ošetřovatelské péče v České republice. Jako zodpovědné zdravotnické zařízení se proto v roce 2016 připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic a získala certifikát neziskové organizace ENSH – Global Network for Tobacco Free Health Care Services, který potvrzuje její začlenění do této mezinárodní iniciativy. Naším cílem je stát se nekuřáckou nemocnicí, omezit negativní důsledky kouření a pomoci s odvykáním našim zaměstnancům i pacientům závislým na tabáku.

Součástí Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc je už řadu let Centrum pro léčbu závislých na tabáku, kam se mohou obracet všichni, kdo se rozhodli své závislosti zbavit a hledají odbornou pomoc. Stačí se pouze objednat na telefonním čísle 588 443 561 (ambulance kliniky).

V areálu našeho zdravotnického zařízení je povoleno kouřit pouze na vyhrazených kuřáckých místech. V dalších prostorách mimo tato vyhrazená místa včetně všech vnitřních prostor nemocnice je kouření zakázáno. Děkujeme pacientům a návštěvníkům nemocnice, že toto nařízení respektují a dodržují. Více informací najdete v přiložených materiálech.

Nemocnice i fakulta se připojí ke Světovému dni bez tabáku
Více o akci zde

Edukační brožura
(edukační brožurka pro pacienty)

VYHRAZENÁ KUŘÁCKÁ MÍSTA
(mapa kuřáckých míst v areálu nemocnice)

CERTIFIKÁT ENSH
(dokument potvrzující členství nemocnice v Evropské síti nekuřáckých nemocnic)

LOGO FN OLOMOUC - NEKUŘÁCKÁ NEMOCNICE

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.