Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Odborné akce

Odborné konference, kongresy a semináře

Hýbeme kongresovou turistikou v Olomouci. Každý rok pravidelně pořádáme několik desítek odborných akcí, na které se do hanácké metropole sjedou tisíce lékařů, sester a dalších zdravotnických profesionálů z nejrůznějších koutů České republiky, ale také z řady dalších zemí. Naše kliniky a oddělení patří k lídrům ve svých oborech, naši specialisté se pravidelně zapojují do národních i mezinárodních odborných studií, testujeme nové léky, pracujeme se špičkovou technikou, zavádíme moderní léčebné metody. To vše přináší našim lidem zkušenosti, které využívají v péči o naše pacienty, a také se o ně ochotně dělí se svými kolegy z jiných nemocnic a zdravotnických zařízení.

Fakultní nemocnice Olomouc má vlastní konferenční servis, který se stará o všechny organizační záležitosti související s konáním jednotlivých odborných akcí. Graficky zpracováváme pozvánky, plakáty, programy a další tiskoviny, zajišťujeme jejich výrobu i distribuci. Vedeme veškerou agendu související s registrací účastníků odborných akcí. Zajišťujeme komunikaci s partnery jednotlivých akcí od jejich oslovení až po podpis smlouvy. Domlouváme podmínky s provozovateli konferenčních prostor včetně technických požadavků, požadavků na občerstvení účastníků a další nezbytné detaily. Staráme se o organizaci akce v den jejího konání přímo na místě. Každou konferenci, kongres nebo seminář dotahujeme do konce, tedy až do vyúčtování všech nezbytných nákladů poté, co akce úspěšně proběhla.

Akce pro zaměstnance nemocnice

Nejenom prací živ je člověk a když se na jednom místě sejde hodně lidí, je z toho společenská událost. Ve Fakultní nemocnici Olomouc se hodně lidí sejde každý den – vždyť nás tu pracuje více než tři a půl tisíce, ale na společenské události samozřejmě každý den čas není. Nemocnice pro své lidi pravidelně organizuje hned několik společenských akcí a většina z nich už má v kalendáři lékařů, sester a dalších našich zaměstnanců své pevné místo.

Příležitostí hodit se do gala a omrknout taneční umění svých kolegů je tradiční Reprezentační ples Fakultní nemocnice Olomouc, který patří k největším událostem plesové sezóny na celé střední Moravě. Naopak do tepláků nebo jiného sportovního oděvu se oblékáme pravidelně na začátku září, kdy vyrážíme v týmech na každoroční Cestu z vršku do vršku. Tím prvním vrškem je míněn Tabulový vrch v Olomouci, kde sídlí náš nemocniční areál, tím druhým pak jakékoliv jiné místo v okolí, kam se ten který ročník akce rozhodneme situovat. Jde o sportovně-společenskou akci, během níž soupeříme v nejrůznějších disciplínách. To vše absolvujeme v maskách vlastnoruční výroby, které během společného večerního posezení vyhodnocujeme a odměňujeme. Pro děti našich zaměstnanců pravidelně pořádáme Dětský den a Mikulášskou nadílku. Obě akce jsou plné her, soutěží a odměn. Ale tou největší odměnou pro nás všechny je společně příjemně strávený čas.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.