Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
Odešel profesor Bouček, emeritní přednosta psychiatrie, respektovaný lékař a skvělý pedagog
28.11.2017
Petr Bielesz

Odešel profesor Bouček, emeritní přednosta psychiatrie, respektovaný lékař a skvělý pedagog

Ve věku 76 let zemřel 17. listopadu prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., emeritní přednosta Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Česká psychiatrie tak přichází o jednu z největších a nejrespektovanějších osobností posledních desetiletí, pacienti o nesmírně oblíbeného a vždy naslouchajícího lékaře, přátelé pak o skvělého a galantního společníka, který se svým pověstným šarmem a smyslem pro humor dokázal z jakéhokoliv setkání učinit nezapomenutelný zážitek. Největší ztrátu však odchod profesora Boučka pochopitelně představuje pro jeho početnou rodinu, které se již nedostane rady či laskavého slova od milovaného manžela, tatínka a dědečka.

Profesor Jaroslav Bouček se narodil 23. srpna 1941 v Olomouci. Základní a středoškolské vzdělání absolvoval ve Zlíně. Po maturitě v roce 1958 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, kde byl v r. 1964 promován. První atestaci z psychiatrie složil v roce 1968 a druhou o tři roky později. V roce 1992 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity habilitoval a v roce 1998 byl jmenován profesorem.

Svou neutuchající energii, ale také široký rozhled, erudici a vědomosti postupně uplatňoval a předával v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, léčebně v Brně – Černovicích a Psychiatrické klinice LF UJEP v Brně, aby poté z pozice primáře dramaticky pozdvihl úroveň Psychiatrického oddělení Všeobecné nemocnice ve Znojmě, kde založil lůžkové psychiatrické oddělení, a své bohaté zkušenosti zúročil ve funkci přednosty Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc (1994 – 2006). Jak napsal prof. MUDr. Boris Mrňa, DrSc. v laudatiu k 65. narozeninám prof. Boučka, v Olomouci se mu podařilo výrazně posunout kvalitu péče o pacienty a především jeho zásluhou má dnes propuštěný pacient možnost být převeden přes celou kaskádu aktivit a k tomu zbudovaných zařízení až k maximální resocializaci a samostatnosti.

Nesmazatelně se do vzpomínek stovek studentů zapsal jako vynikající pedagog, samozřejmě v první řadě na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale také v Brně nebo v Bratislavě. Je také autorem celé řady učebních textů a učebnic. Zcela zásadní bylo i jeho působení v odborných společnostech, především v Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti neuropsychofarmakologické. Byl rovněž členem Evropské asociace psychiatrů, předsedou Oborové rady postgraduálního studia na LF UP, členem examinační komise ILF v Praze a v Brně, člen Čestné rady lékařské komory. Výrazně se angažoval i ve veřejně prospěšných činnostech, ať už jako předseda Rady školy Gymnázia Čajkovského v Olomouci nebo jako předseda ČLTK Olomouc. Na začátku letošního června byl profesor Bouček mezi pěti významnými osobnostmi, které převzaly Cenu města Olomouce za rok 2016.

Už jen tento fragmentární výčet ukazuje, jak pravdivé je konstatování přátel a kolegů profesora Boučka, že je až neuvěřitelné, co všechno a s jakou lehkostí, bravurou a optimismem stihl. O to smutnější je skutečnost, že v knize jeho bohatého a plného života už další kapitoly nebudou následovat.

Čest jeho památce.

Fotografie z předávání Cen města Olomouce. Foto: MmOl, Jan Andreáš

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.