Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Komunikace a vizuál
Odborníci upozorní na nebezpečí proleženin, pro veřejnost připravili akci „Mít ránu - to nechceš“
30.10.2017
Petr Bielesz

Odborníci upozorní na nebezpečí proleženin, pro veřejnost připravili akci „Mít ránu – to nechceš“

Dekubitus – termín, s nímž se mimo medicínské prostředí setkal asi jen málokdo. Stačí ale použít českou alternativu „proleženina“ a význam Světového dne STOP dekubitům, který letos připadá na 16. listopadu, bude hned zřejmější. Fakultní nemocnice Olomouc při této příležitosti pořádá v obchodní galerii Šantovka preventivní akci s názvem Mít ránu – to nechceš, která má jednak na závažnost problematiky proleženin upozornit širokou veřejnost, ale současně nabídnout těm, kteří se při péči o své blízké s dekubity setkali, odbornou pomoc a poradenství.

„Proleženiny ohrožují velkou část pacientů hospitalizovaných v nemocnici, ovšem dotýkají se samozřejmě také osob, o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí,“ zdůraznila Mgr. Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Jak vysvětlila, dekubity většinou vznikají v oblasti nad kostním výčnělkem v důsledku tlaku nebo v kombinaci se střižnou silou. Dochází k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem a následně dochází k jejich odumírání. „Na vzniku proleženin se podílejí lokální, ale taky vnitřní celkové a systémové faktory. A pokud je zdravotní stav pacienta vážný, mohou vzniknout už během několika hodin,“dodala Šeflová s tím, že dekubity patří do kategorie tzv. nehojících se ran a jejich doba léčby je zpravidla velmi dlouhá. „Pokud se ale zachytí brzy, je možné přeměně v nehojící se ránu zabránit,“ ubezpečila.

S proleženinami se setkává ve své každodenní praxi. „Přes velké pokroky v medicíně je to stále vážný problém. Vím, jaké utrpení pacientům způsobují. Mohou dokonce ohrozit jejich životy,“ upozornila. Akci pořádanou při příležitosti Světového dne Stop dekubitům proto považuje za velmi důležitou. „Veřejnost chceme seznámit s tím, co jsou dekubity a proč vznikají, jak jim předcházet, ale taky jak pečovat o své blízké s dekubitem,“ popsala Šeflová. Ve čtvrtek 16. listopadu od 9 do 14 hodin se lidé v obchodní galerii Šantovka dozví také, jak správně polohovat ležící pacienty. „Příchozím ukážeme i moderní polohovací lůžka, konzultantky hojení ran jim předvedou pomůcky, materiály a přípravky k ošetřování dekubitů. Těm, kteří pečují o své blízké, nabízíme i sociální poradenství a možnost spolupráce se zdravotnickými odborníky,“ dodala vedoucí oddělení ošetřovatelství FN Olomouc Mgr. Adéla Kolková.

Vzhledem k tomu, že při prevenci i samotné léčbě dekubitů hraje zásadní roli správná výživa, v Šantovce bude pro případné konzultace k dispozici tým nutričních terapeutů FN Olomouc a zájemci mohou ochutnat i vzorky proteinových nápojů a polévek. „Chceme lidem názorně ukázat, jak by měl vypadat vzorový jídelníček na celý den, kolik a jakých potravin by měl člověk sníst, aby získal dostatečné množství bílkovin. A vezmeme s sebou přenosný přístroj InBody, s nímž můžeme provést přesnou a rychlou analýzu lidského těla. Zájemci se tak o sobě dozví množství přesných informací,“ sdělila Mgr Marie Kohutová, DiS., vedoucí Oddělení léčebné výživy FN Olomouc.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá od roku 2013 Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.