Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Odborné akce
Konference Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc přinesla podnětné setkání odborníků i pacientů
12.12.2018
Adam Fritscher

Konference Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc přinesla podnětné setkání odborníků i pacientů

Jako již tradičně koncem roku uspořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocníce Olomouc odbornou konferenci, která tentokrát nesla název „Co přinesla pneumologie v roce 2018“ a měla za cíl seznámit lékaře i zdravotníky nelékařských oborů a pacienty s aktuálními novinkami v diagnostice a léčbě plicních nemocí. Akce, která byla organizována ve spolupráci se Spolkem lékařů v Olomouci, se zúčastnili zdravotníci z Olomouckého kraje i přilehlých regionů a pacienti z celé Moravy.

Konferenci zahájil ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. a následně už se v první části lékařské sekce hovořilo o nejčastějších respiračních onemocněních, ale především o plicních transplantacích, o jejich indikacích a péči o nemocné po výkonu. Přednášku na toto téma připravila MUDr. Monika Žurková, Ph.D. a MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. V olomoucké fakultní nemocnici je jedno ze dvou center v republice, které se touto problematikou zabývá. V této části konference se ukázalo, jak tato problematika změnila systém péče celého našeho pracoviště a jaké jsou principy spolupráce s chirurgickým transplantačním centrem v Motole,“ řekl přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocníce Olomouc prof. MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc.

Z nejčastějších nemocí prezentovali MUDr. Jaromír Zatloukal,Ph.D. a MUDr. Eva Voláková novinky v oblasti chronické obstrukční plicní nemoci(CHOPN) a astmatu, MUDr. Juraj Kultan u karcinomu plic. „V léčbě astmatu se objevují dvě nové tendence: jednou je protizánětlivá léčba nemoci již v časných,mírně symptomatických stádiích, druhou je rozvoj biologické léčby, kde se objevují nové léky typu monoklonálních protilátek zaměřené na eosinofilní těžké astma. U CHOPN jsme mohli zaznamenat podávání fixních inhalačních trojkombinací léků, které u vybraných pacientů snižují výskyt exacerbací a pokles plicních funkcí.  Pro karcinom plic je zase charakteristické, že dochází ke změnám v klinické praxi ve smyslu nástupu řady nových léků z kategorie tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) a také  imuno-onkoterapie. Zatímco již několik léčebných přípravků ze skupiny TKI  lze podávat v první linii léčby, u imuno-onkoterapie se zatím léky podávají až po selhání tradiční chemoterapie. U sarkoidózy trvá problém s progredujícími formami, kde lze podávat účinné léky pouze ‚of label‘, což se týká i léčby biologické,“ uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 

V druhé části lékařské sekce, které předsedali prim. MUDr.Stanislav Losse a MUDr. Petr Jakubec, došlo na diskusi o oportunních infekcích,tuberkulóze, idiopatické plicní fibróze, cystické fibróze a spánkové apnoi. Uvedené nemoci tvoří podstatnou část náplně Kliniky plicních nemocí a ukazují pestrost pneumologie jako takové. Samostatná přednáška byla na téma nových bronchoskopických technik, které se zásadně podílejí na diagnostice i terapii.

V sesterské sekci se o stejných nemocech debatovalo z pohledu zdravotní sestry a potvrdilo se, jak narůstá náročnost zdravotnické práce, jež se stává stále zodpovědnější. Sekci vedla vrchní sestra kliniky Bc.Renata Zittová

„Konference potvrdila potřebu pravidelného setkávání všech,kterých se respirační problematika v Olomouckém kraji týká, a je potřeba poděkovat všem, kteří se na realizaci akce podíleli,“ uzavřel prof. Vítězslav Kolek.

Součástí konference bylo opět také setkání pro pacienty předa po transplantaci plic a pro pacienty se sarkoidózou. Letos se jej zúčastnilo třicet lidí. „Přednášeli odborníci, kteří se těmito tématy zabývají, tedy lékaři, fyzioterapeuti, psychologové, molekulární biologové i zdravotní sestry.Vše se odehrávalo na úrovni, která je laikům srozumitelná. Zařadili jsme i diskusi s lidmi, kteří jsou po transplantaci, protože vlastní zkušenost je vždy neocenitelná a je pro ostatní tou nejlepší motivací. Poté se pacienti, kteří měli zájem, přesunuli i na další část konferenčního programu určeného primárně pro odborníky,“ sdělila PhDr. Lia Hubáčková z Oddělení klinické psychologie FN Olomouc.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.