Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Odborné akce
Fakultní nemocnice Olomouc pořádá certifikovaný kurz péče o žilní vstupy
27.9.2018
Petr Bielesz

Fakultní nemocnice Olomouc pořádá certifikovaný kurz péče o žilní vstupy

Všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a radiologickým asistentům nabízí Fakultní nemocnice Olomouc možnost absolvovat kurz „Péče o žilní vstupy“, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. První odborný modul se uskuteční již 2. října. Poslední, čtvrtý modul je naplánovaný na 23. října. Kurz, který bude probíhat v prostorách novostavby II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie, je ukončen závěrečnou zkouškou 30. října 2018.

Odborného vedení se ujmou sestry specialistky z několika pracovišť FN Olomouc, konkrétně z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Hemato-onkologické kliniky, II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie, Dětské kliniky a Transfuzního oddělení. Díky zkušeným lektorkám budou absolventi kurzu připraveni:

  • Provádět bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči u pacientů s periferními a centrálními žilními vstupy s využitím doporučených postupů, pomocí dostupných materiálů.
  • Posoudit rizikové faktory a navrhnout intervence ošetřovatelských postupů k prevenci vzniku komplikací spojených s periferními a centrálními žilními katétry.
  • Zhodnotit účinnost intervencí u pacientů a navrhnout změnu ošetřovatelské péče a koordinovat změny postupů v ošetřování žilních vstupů.
  • Provádět konzultační činnost v případě prevence komplikací nebo v případě vzniklých komplikací spojených se žilními vstupy.
  • Vytvářet standardní postupy péče o pacienta se žilními vstupy, včetně přípravy kontrolních kritérií.
  • Realizovat preventivní opatření a ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími poznatky vědy.
  • Provádět hodnocení úrovně kvality dodržování preventivních postupů a ošetřovatelské péče o žilní vstupy.
  • Edukovat nelékařské zdravotnické pracovníky, pacienty, rodinu, pečující v ošetřovatelských technikách, v prevenci vzniku komplikací žilních vstupů.
  • Provádět sběr dat, analyzovat a pravidelně vyhodnocovat výskyt komplikací žilních vstupů.

Účastnický poplatek za kurz je 3 900 Kč. V ceně je zahrnuto malé občerstvení. Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Kolková, Odbor hlavní sestry FN Olomouc – tel.: 731 688 861, email: Adela.Kolkova@fnol.cz.

Obrázek zvětšíte poklikem.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.