Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Odborné akce
Chirurgové i anesteziologové se sjedou do Olomouce na tradiční odborné akce, které se letos poprvé propojí
16.4.2018
Egon Havrlant

Chirurgové i anesteziologové se sjedou do Olomouce na tradiční odborné akce, které se letos poprvé propojí

Dvě významné odborné akce pod hlavičkou Fakultní nemocnice Olomouc se uskuteční tento týden v olomouckém Clarion Congress Hotelu. Na jedno místo se ve čtvrtek 19. dubna sjedou hosté dvoudenního chirurgického kongresu Petřivalského-Rapantovy dny a šestého ročníku jednodenního anesteziologického semináře Hirschův den. Letos poprvé dojde k propojení obou akcí v rámci společného bloku věnovaného interdisciplinární spolupráci mezi chirurgy a anesteziology.

Petřivalského-Rapantovy dny jsou jednou z nejvýznamnějších a nejstarších odborných akcí v České republice se zaměřením na chirurgii. Každé dva roky při této příležitosti do Olomouce míří specialisté – lékaři i zdravotní sestry z České republiky a Slovenska. Konferenci, která se letos uskuteční již posedmadvacáté, pořádá I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého.

Setkání začíná již ve středu 18. dubna odpoledne zasedáním výboru české chirurgické společnosti a pokračuje ve čtvrtek a pátek odborným programem. „Tak jako v předchozích letech budou i letos zastoupena nejvýznamnější chirurgická pracoviště u nás,“ uvedl přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Příspěvky předních odborníků se budou věnovat například dlouhodobým výsledkům kombinované chirurgické a onkologické léčby nádorů horní partie zažívacího traktu v závislosti na stádiu choroby, rekonstrukčním výkonům v abdominální chirurgii, komplikacím miniinvazivní a klasické hrudní chirurgie a jejich řešení nebo chirurgické léčbě funkčních onemocnění anorekta.

Ve čtvrtek se v Clarion Congress Hotelu sejdou i anesteziologové na šestém ročníku Hirschova dne. Jednodenní seminář, pořádaný od roku 2013 Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc, nabízí lékařům, sestrám a studentům přednášky k aktivní problematice týkající se anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. „Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy byl program sestavený především z regionálních příspěvků, jsou letos všichni přednášející vyzvaní a jedná se o známé a respektované osobnosti v našem oboru. Snažili jsme se přitom, aby program odrážel aktuální problematiku a často diskutované otázky oboru,“ uvedla přednostka pořádající kliniky MUDr. Olga Klementová, Ph.D. a upozornila například na úvodní čestnou přednášku děkana Lékařské Univerzity Palackého prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. na téma Principy antibiotické profylaxe. „Osobně jsem také zvědavá na sdělení dr. Michaela Sterna z Královských Vinohrad o simulační medicíně, tedy moderní výukové metodě, připravující odborníky na řešení krizových situací na sofistikovaných pacientských simulátorech. Kolega Stern je uznávaný odborník v tomto oboru,“ doplnila Klementová.

Nejvýznamnější novinkou je však letos propojení programu obou akcí. V rámci společného multidisciplinárního bloku zaznějí příspěvky, které jsou atraktivní pro specialisty obou oborů. „Na společný program jsem velmi zvědavý, především potom na blok příspěvků věnovaných vitální indikaci, tedy souboru naléhavých okolností, které si vynucují provedení určitého lékařského zákroku, bez něhož je minimální naděje na přežití. Je to momentálně velmi diskutovaná problematika a v programu jsou příspěvky na toto téma z pohledu anesteziologa, chirurga, internisty a právníka,“ řekl Neoral. Že příspěvky k vitální indikaci vzbudí pozornost, je přesvědčená i Klementová. „Předpokládám, že diskuse bude velmi živá, protože pohledy na tuto problematiku mohou být oborově velmi odlišné,“ dodala.

Petřivalského – Rapantovy dny nesou jména dvou velkých postav české a moravské chirurgie – profesora Julia Petřivalského (1873 – 1945), představitele evropsky proslulé moravské chirurgické školy, a jeho žáka profesora Vladislava Rapanta (1902 – 1982), zakladatele a prvního přednosty chirurgické kliniky v Olomouci. První ročník vyhledávané odborné akce se konal v roce 1965. Hirschův den je pojmenován na počest MUDr. Alfréda Hirsche (1919 – 2004), prvního primáře a zakladatele anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Olomouc.

Více informací o Petřivalského-Rapantových dnech a Hirschově dni.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.