Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Konec se stěhováním. Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc už je ve svém, zaplnilo jedno patro moderní budovy
23.8.2018
Adam Fritscher

Konec se stěhováním. Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc už je ve svém, zaplnilo jedno patro moderní budovy

Jako první se do nejmodernější budovy v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, která bude pod označením Y slavnostně otevřena v úterý 4. září 2018, nastěhovali pracovníci a pacienti Oddělení geriatrie. Symbolicky tak udělali krok „z minulosti do budoucnosti“, jejich pracoviště se totiž doposud nalézalo v naopak nejstarším nemocničním objektu z konce 19. století, známém pod názvem Franz Josef. Pro olomouckou geriatrii tak končí éra poznamenaná dlouhou řadou stěhování vynucených postupnou modernizací nemocnice.

Nově pracoviště sídlí v budově II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie s označením písmenem Y, největší stavbě v areálu FN Olomouc za posledních deset let, která jako vůbec první nemocniční objekt v České republice splňuje standardy pasivní budovy. Její výstavba přišla na necelých 398 milionů korun, přičemž necelou třetinu z této částky pokryje dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, zbývající prostředky hradí nemocnice z vlastních zdrojů.

„Těšili jsme se na přestěhování už tři roky, hlavně tedy za naše pacienty,“ říká vrchní sestra Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Mgr. Bc. Libuše Danielová, která velmi oceňuje skutečnost, že personál měl možnost během výstavby do budoucí podoby objektu aktivně zasahovat. „A už nyní je znát, že se tu budeme všichni cítit komfortně a bezpečně, pacienti budou mít díky jedno a dvoulůžkovým pokojům maximální míru intimity. Myslelo se také na personál a jeho zázemí a v neposlední řadě na výukové prostory pro studenty, k nimž se snažíme přistupovat co možná nejvíce laskavě. Mladou generaci u nás vychováváme tak, jak chceme, aby se k nám v budoucnu chovala coby k pacientům. Důležité totiž nejsou jen znalosti a vědomosti, ale také pravidla slušného chování k pacientům a jejich blízkým i ke svým kolegům,“ přibližuje své zásady vrchní sestra Danielová.

Její osud je s olomouckou geriatrií spojen od roku 1985, kdy nastoupila v tehdejší Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) jako staniční sestra. „Vedle těšení se na nové prostředí se mně osobně bude po budově Franz Josef také paradoxně trochu stýskat. Postupně jsme si zdejší prostory upravili tak, abychom se zde s nemocnými cítili dobře, a váže nás sem spousta zážitků. Já jsem tu navíc hned po škole nastupovala na urologii a až po pěti letech jsem se přesunula na LDN, která tehdy sídlila v dnešní budově D. Ta sloužila jako Léčebna dlouhodobě nemocných do revoluce, pak se postupně začala přestavovat a přizpůsobovat chirurgickým oborům. Následně se sem přestěhovala II. chirurgická klinika z Řepčína a poté i první interna. Pro nás to mimo jiné znamenalo, že jsme se z důvodů rekonstrukcí stěhovali po budově za těch několik let celkem jedenáctkrát a v roce 2004 jsme se ocitli ve Franzi Josefovi,“ vzpomíná Libuše Danielová.

Ta je podle svých slov hrdá na to, že v olomoucké fakultní nemocnici vždy fungovala geriatrická péče formou samostatného oddělení. „Je to totiž velmi specifický obor, podobně jako třeba pediatrie. Z vyhlášky vyplývá průměrná délka hospitalizace na geriatrii 24 dnů plus mínus tři dny, nicméně my musíme počítat také s tím, že senioři reagují na zdravotní problémy nestandardně a pomaleji se s nimi vyrovnávají. Díky samostatnosti našeho oddělení jsme se mohli zaměřit na specializované školení personálu. Považuji za velký úspěch to, že u nás zůstává personál, který má k seniorům opravdový vztah a je ochotný se dále vzdělávat. Polovina našich sester má vysokoškolské vzdělání a dokonce více než polovina sester má specializaci v oboru. Myslím, že i v rámci celé nemocnice je to unikátní číslo,“ chválí své kolegyně vrchní sestra.

Po řadě stěhování budou už nyní společně s lékaři poskytovat špičkovou péči geriatrickým pacientům v nejmodernějším prostředí. „Konečně jdeme do svého. Ve Franzi Josefovi jsme původně měli být dva roky, nakonec se to protáhlo na dlouhých čtrnáct let. Každé stěhování je samozřejmě náročné i psychicky, ale důležité je, že to náš tým vzal za své, nebyla to zásluha jen jednoho člověka. Moderní zázemí si zaslouží pacienti i personál, který bude i nadále v lepších podmínkách učit mladé, že stárneme všichni,“ uzavírá Mgr. Bc. Libuše Danielová.

Oddělení geriatrie FN Olomouc zajišťuje péči o nemocné vyššího věku, přičemž se specializuje na prevenci, diagnostiku, léčbu onemocnění, zhodnocení funkční zdatnosti a soběstačnosti a rehabilitaci. Je jediné svého druhu v Olomouckém kraji a přilehlém regionu, které poskytuje geriatrickou i ústavní péči na úrovni klinického pracoviště. Na oddělení jsou respektovány zásady specifického geriatrického režimu, zejména individuálně stanovená přiměřená diagnostika a terapie s cílem zlepšení kvality života a léčebná rehabilitace zaměřená na zlepšení soběstačnosti. Individuálně zde také řeší zdravotně sociální problematiku seniorů včetně následné péče ambulantní nebo ústavní.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.