Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Josef Blatný - ředitel nemocnice, který se zasloužil o vznik lékařské fakulty
3.9.2018
Petr Bielesz

Josef Blatný – ředitel nemocnice, který se zasloužil o vznik lékařské fakulty

Stal se prvním ředitelem Zemských ústavů v Olomouci po druhé světové válce a bez jeho iniciativy by nevznikla olomoucká lékařská fakulta, a to dokonce půl roku před znovuobnovením Univerzity Palackého v roce 1946. Do historie Fakultní nemocnice Olomouc a české medicíny se ale prof. MUDr. Josef Blatný zapsal také jako primář plicní kliniky a významný internista, pod jehož odborným dohledem bylo v roce 1944 poprvé v českých zemích podáno pacientovi antibiotikum – penicilin. V neděli 2. září jsme si připomněli výročí jeho narození.

Narodil se 2. září 1891 v Horním Újezdu na Třebíčsku a po maturitě na třebíčském gymnáziu v roce 1910 se zapsal ke studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium přerušil za první světové války, kdy musel jít na frontu a ocitl se i v italském zajetí, z něhož se vrátil až v roce 1919. Už během univerzitních studií získával odborné zkušenosti na interní klinice profesora Thomayera. V roce 1919 po zřízení Masarykovy univerzity a její lékařské fakulty v Brně nastoupil na I. interní kliniku Rudolfa Vanýska. Začínal tu jako sekundární lékař, v roce 1920 se stal asistentem. Uplatnil přitom cenné zkušenosti z války, zejména pak v oboru infekčních chorob.

Po odborné stránce se zaměřoval na nervové nemoci, později se soustředil na dýchací ústrojí a rentgenologii. Erudici si rozšířil i na klinikách ve Vídni, Lyonu a v Paříži. V letech 1928 až 1935 byl ředitelem plicního sanatoria v Jevíčku, kde získal bohaté zkušenosti s léčbou respiračních nemocí. Ty mohl v plné šíři uplatnit od roku 1936 v pozici primáře olomoucké interny, která měla na svou dobu neuvěřitelných 220 lůžek. Pro vnitřní oddělení sloužilo pět oddělení, čtyři pavilony byly vyčleněny infekci a jeden pavilon TBC. Odvahu a charakter prokázal během nacistické okupace, když hospitalizací ukryl řadu Čechů zapojených do odboje.

Do historie českého lékařství se zapsal v roce 1944. Tehdy byl pod jeho odborným dohledem poprvé v českých zemích aplikován penicilin. Výrobek farmaceutických laboratoří německé firmy Hamma byl podán mladému nemocnému s těžkou krupózní pneumonií.

Své nezpochybnitelné organizační schopnosti mohl prokázat hned po osvobození. Stal se totiž prvním poválečným ředitelem Zemských ústavů v Olomouci. Nejen že nemocnici úspěšně provedl nelehkým obdobím, ale společně s kolegy Václavem Vejdovským, Františkem Lédlem a Karlem Amerlingem usiloval o zřízení pobočky brněnské lékařské fakulty v Olomouci. Jejich snaha dosáhla naplnění 25. října 1945, kdy vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vznik olomoucké lékařské fakulty odsouhlasila. Hned nato se rozběhly stavební a adaptační práce. V areálu nemocnice vznikly například dvě posluchárny, byl vybudován anatomický ústav a ústav soudního lékařství. Vše přitom probíhalo neuvěřitelně rychle a bez komplikací právě zásluhou Josefa Blatného.

Díky jeho úsilí a nadšení, které dokázal vzbudit i ve svých spolupracovnících, se podařilo vytvořit základní podmínky k zahájení výuky interny již v letním semestru 1946. Lékařská fakulta tak přivítala první studenty ještě dříve, než bylo 26. února 1946 uzákoněno Prozatímním národním shromážděním znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci.

Kromě pozice ředitele Zemských ústavů se Blatný v roce 1946 stal prvním přednostou plicní kliniky. Byl i prvním profesorem vnitřního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého, od roku 1948 proděkanem lékařské fakulty a členem akademického senátu Univerzity Palackého. Autor prvních, šestidílných skript vnitřního lékařství (1949) zemřel 1. srpna 1952. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Olomouci.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.