Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
Hospital Management: Změnil se svět, změnit se tedy musí také nemocnice
1.11.2017
Petr Bielesz

Hospital Management: Změnil se svět, změnit se tedy musí také nemocnice

Třetí ročník konference Hospital Management, pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc, byl dnes zahájen v olomouckém hotelu Clarion. Během dvoudenního setkání manažerů, lékařů, zástupců ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků z celé České republiky a ze Slovenska zazní přednášky na všechny aktuální a často kontroverzní témata, která se dotýkají českého zdravotnictví.

„Cílem našeho setkání je hledání shody, jak fungovat tak, abychom měli čisté svědomí a současně abychom měli jistotu, že naše počínání je legální a zároveň smysluplné,“ řekl na úvod konference ředitel Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Když jsme před třemi lety začínali, plánovali jsme akci s diskusními bloky, jejichž ústředním tématem měly být ´nákupy v nemocnicích´. Zároveň ale pokaždé chceme představit novinky, které hýbou jak českým, tak světovým zdravotnictvím,“ shrnul ideu konference Hospital Management její iniciátor a obchodní náměstek FN Olomouc Ing. Čeněk Merta.

A hned první blok prezentací se zaměřil na aktuální problematiku eHealth, tedy elektronického zdravotnictví a systematického využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. V prvním příspěvku slovenští hosté MUDr. Helga Kajanová a Ing. Petr Linhardt, PhD. představili systém eHealth fungující v evropských zemích i na Slovensku. „Český stát ale v této oblasti zaspal. Je třeba, aby se rozhodl, jestli to je, nebo není priorita. Nepočítám-li velké usnadnění práce, ekonomický efekt eHealth je naprosto zřejmý,“ řekl Linhardt.

Že elektronické zdravotnictví a telemedicína nemusejí být v českém zdravotnictví termíny z žánru sci-fi, dokázal prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, který prezentoval projekt Národního telemedicínského centra (NTMC). To funguje coby součást FN Olomouc a jako jediné centrum v rámci ČR se komplexně zaměřuje na realizaci klinicky výzkumných aktivit v oblasti telemedicíny. „Souhlasím s tím, že stát tuto oblast hrubě podcenil. Jedná se o rychle se rozvíjející obor, se kterým se české zdravotnictví musí vyrovnat,“ zdůraznil Táborský. NTMC v současnosti realizuje výzkum zejména v oblasti kardiologie a diabetologie, ale jeho ambicí je rozšířit jej do dalších oblastí medicíny – například onkologie, pneumologie, neurologie. „V poslední době jsme například začali pracovat s ´chytrým´ echokardiografem, který lze propojit s dalšími chytrými technologiemi. Lékař tak může okamžitě pracovat například v telefonu se všemi daty z vyšetření,“ zmínil Táborský.

Na závěr prvního bloku vystoupil Ing. Matěj Adam ze společnosti IBM. Hovořil o projektu Watson, který testuje využití umělé inteligence v lékařské diagnostice. „Zkoušíme umělou inteligenci v onokologii. Watson dokáže vyhodnotit základní diagnostické údaje a lékaři nabídnout různé postupy, možnosti léčby, odkazy na související odbornou literaturu a další související informace,“ uvedl Adam.

Ve druhém panelu konference se setkali doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. a MUDr. Radomír Maráček. Oba dva mají zkušenosti s řízením velkého zdravotnického zařízení z pozice ředitele olomoucké fakultní nemocnice. Radomír Maráček je v současné době předsedou představenstva Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Vedle nich usedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. Blok moderoval MUDr. Pavel Hroboň, lékař a ekonom a také bývalý náměstek ministra zdravotnictví.

„Změnily se nemoci, medicína i svět, změnit se tedy musí také nemocnice. Měli bychom se bavit o restrukturalizaci akutní lůžkové péče. Tradiční model oddělení s vlastními lůžky, případně jednotkami intenzivní péče a ambulancemi je neudržitelný, sdílení lůžek intenzivní péče i dalších akutních lůžek dokáže snížit potřebu personálu i náklady. Regionální síť spolupracujících nemocnic je v České republice otázka velmi aktuální,“ podotkl na úvod panelu Hroboň a zahájil tak debatu na téma centralizace péče do velkých zdravotnických zařízení, specializace menších nemocnic a jejich vzájemnou spolupráci.

Odborníci se v panelu věnovali rovněž otázkám dostatku či nedostatku kvalifikované lékařského i ošetřovatelského personálu a problematice vzdělávání zdravotníků. „Sester je málo, vnímáme to zejména v následné péči, o kterou dnes není zájem. Je to logické, i naše sestry kdysi odcházely pracovat do západní Evropy, kde rovněž chyběl personál v následné péči. Problém vidím také v tom, že prestiž povolání zdravotní sestry klesla. Je to náročná práce, fyzicky i časově, mladí lidé dnes častěji hledají uplatnění tam, kde mají více volného času, což pro ně má vyšší hodnotu, než peníze,“ řekl Maráček. „Lékařů je dost, každý rok odmítáme několik desítek absolventů. Naopak se těším, až bude lékařů ještě méně, protože pak bude zdravotnictví nuceno dělat racionální změny, které zatím nedělá,“ doplnil Havlík.

Diskutována byla rovněž témata zdravotnické turistiky pacientů, neefektivní vynakládání prostředků na zbytná vyšetření, možnosti regulace a koordinace péče. Účastníci panelu se shodli mimo jiné na tom, že by efekt měla přinést elektronizace zdravotnictví, díky níž by lékaři měli okamžitě přehled, jakou péči pacienti v posledních měsících v různých zdravotnických zařízeních čerpali. Řeč byla také o nadstandardech a připojištění a také o tom, zda je česká společnost připravena akceptovat diskusi na téma poskytování velmi nákladné péče tam, kde není naděje na kvalitní život.

Zítra konference pokračuje příspěvky na téma nemocniční nákupy nebo efektivní prodej léků.

 

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.