Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Novinky
Fakultní nemocnice připravila nové sanitáře. Všichni účastníci kurzu zkoušky zvládli
30.5.2018
Petr Bielesz

Fakultní nemocnice připravila nové sanitáře. Všichni účastníci kurzu zkoušky zvládli

Závěrečné zkoušky završily v úterý 29. května první běh akreditovaného kurzu Sanitář, který uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc. Na patnáct účastníků čekaly otázky z anatomie a teoretické i praktické zkoušky z vědomostí a dovedností, které nabyli během tříměsíčního kurzu. Jak informovala Petra Stejskalová z Odboru hlavní sestry FN Olomouc, všichni zkoušení testy úspěšně absolvovali.

„Děkuji všem lektorům, kteří se na kurzu podíleli, a pracovištím, na kterých probíhala praktická výuka. Poděkování patří také hlavní sestře Andree Drobiličové, která kurz iniciovala, personálnímu úseku za administraci,“ řekla Stejskalová. Účastníky podle ní byli z větší části lidé, kteří si chtějí zlepšit možnosti uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních následné péče, ale také zaměstnanci nemocnice.

Kurz byl rozdělený na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnovala 100 vyučovacích hodin, vždy v odpoledních hodinách. Praktická část kurzu měla 80 vyučovacích hodin, které probíhaly na akreditovaných odborných pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc. Absolventi jsou nyní připraveni zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, budou schopni poskytnout první pomoc, osvojili si psychologický přístup k pacientům a získali zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.