Novinky

Novinky
Fakultní nemocnice připravila nové sanitáře. Všichni účastníci kurzu zkoušky zvládli
30.5.2018
Petr Bielesz

Fakultní nemocnice připravila nové sanitáře. Všichni účastníci kurzu zkoušky zvládli

Závěrečné zkoušky završily v úterý 29. května první běh akreditovaného kurzu Sanitář, který uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc. Na patnáct účastníků čekaly otázky z anatomie a teoretické i praktické zkoušky z vědomostí a dovedností, které nabyli během tříměsíčního kurzu. Jak informovala Petra Stejskalová z Odboru hlavní sestry FN Olomouc, všichni zkoušení testy úspěšně absolvovali.

„Děkuji všem lektorům, kteří se na kurzu podíleli, a pracovištím, na kterých probíhala praktická výuka. Poděkování patří také hlavní sestře Andree Drobiličové, která kurz iniciovala, personálnímu úseku za administraci,“ řekla Stejskalová. Účastníky podle ní byli z větší části lidé, kteří si chtějí zlepšit možnosti uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních následné péče, ale také zaměstnanci nemocnice.

Kurz byl rozdělený na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnovala 100 vyučovacích hodin, vždy v odpoledních hodinách. Praktická část kurzu měla 80 vyučovacích hodin, které probíhaly na akreditovaných odborných pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc. Absolventi jsou nyní připraveni zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, budou schopni poskytnout první pomoc, osvojili si psychologický přístup k pacientům a získali zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2019. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.