Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Statečný boj s těžkou nemocí MUDr. Zuzana Ambrůzová bohužel nevyhrála. Uznávaná imunoložka zesnula v pouhých 47 letech
25.10.2018
Petr Bielesz

Statečný boj s těžkou nemocí MUDr. Zuzana Ambrůzová bohužel nevyhrála. Uznávaná imunoložka zesnula v pouhých 47 letech

Dlouhá léta bojovala MUDr. Zuzana Ambrůzová, Ph.D. s vážnou nemocí. Její obrana před zákeřným protivníkem byla neuvěřitelně statečná, ale boj to byl bohužel nerovný. Široce uznávaná a úspěšná odbornice v oblasti transplantační imunologie těžké nemoci podlehla 19. října, a to v pouhých 47 letech. Přátele, kolegyně a kolegy z Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ztráta dr. Ambrůzové hluboce zasáhla. S nezměrnou bolestí se jen stěží mohou vyrovnat její manžel, dvě dcery a celá rodina.

Zuzana Ambrůzová se narodila 16. května 1971. Svůj profesní život se rozhodla absolventka šternberského gymnázia spojit s medicínou. V letech 1989 – 1995 vystudovala obor všeobecné lékařství na Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vzápětí nastoupila do Fakultní nemocnice Olomouc, a to jako lékařka HLA laboratoře. Ukázalo se to jako osudové rozhodnutí, neboť výzkumu imunitního systému, konkrétně histokompatibilitě a transplantační imunologii, zasvětila většinu své další dráhy. Ať už to bylo v pozici odborného garanta a zástupkyně vedoucího HLA laboratoře FN Olomouc nebo manažerky kvality a interní auditorky a později výzkumné pracovnice Ústavu imunologie FN a LF Olomouc. O neutuchajícím pracovním úsilí a nasazení svědčí nejen její kariérní růst a získání atestací či titulu Ph.D., ale také členství ve výboru Sekce imunogenetiky České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) nebo funkce inspektorky pro mezinárodní akreditace HLA laboratoří Evropskou federací pro imunogenetiku (EFI). V roce 2015 získala čestný diplom Evropské specializace pro histokompatibilitu a imunogenetiku (ESHI).

Všeobecnému respektu se těšily i výsledky její vědecké práce. Velmi úspěšná byla v oblasti výzkumu imunologie transplantace krvetvorných buněk a ledvin, kde se autorsky podílela na řadě významných publikací a výsledky své práce prezentovala na domácích i zahraničních konferencích. Obrovský kus práce odvedla při zavádění nových moderních metod pro určování tkáňové slučitelnosti u transplantací a v oblasti řízení kvality a akreditací laboratoří Ústavu imunologie FN Olomouc. Zásadní byl i její přínos pro činnost Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD), pro který zajišťovala dlouhodobě externí kontrolu kvality, odborné konzultace a organizovala také řadu náborových a osvětových akcí.

Se stejnou houževnatostí a neústupností jako při řešení profesních výzev se pustila do boje s vážnou nemocí. V nelehkých chvílích přitom mohla počítat s podporou své rodiny i svých kolegů z domovského pracoviště a dalších klinik a oddělení FN Olomouc. Ti vždy oceňovali její přátelské, vstřícné a optimistické vystupování, na němž ani zdravotní problémy nic nezměnily. Na rozdíl od pracovních nesnází, které díky velmi profesionálnímu, pečlivému a obětavému přístupu vždy vyřešila, se však boj s těžkou nemocí bohužel ukázal být nad její, zdánlivě nevyčerpatelné síly.

Čest její památce.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.