Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Budoucí sanitáři mají za sebou první hodiny teoretické výuky
2.3.2018
Petr Bielesz

Budoucí sanitáři mají za sebou první hodiny teoretické výuky

První čtyři hodiny teoretické výuky absolvovali včera účastníci sanitářského kurzu, který pořádá Fakultní nemocnice Olomouc. Patnáct zájemců o rozšíření vzdělání a zvýšení kvalifikace čeká v následujících třech měsících ještě 96 hodin teorie a 80 hodin praxe.

„Kapacita kurzu je naplněná, patnáct účastníků je maximum. Zájem byl ale mnohem větší. Z doručených přihlášek jsme si vybírali v konkurzu. Mezi účastníky jsou i zaměstnanci nemocnice, ale většinou jsou to lidé, kteří absolvováním kurzu chtějí své zlepšit možnosti uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních následné péče,“ uvedla Mgr. Petra Stejskalová z Odboru hlavní sestry FN Olomouc.

Kurz, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, je rozdělený na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje 100 vyučovacích hodin, vždy v odpoledních hodinách. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin, které budou probíhat na akreditovaných odborných lůžkových a ambulantních odděleních Fakultní nemocnice Olomouc.

Absolvent bude připravený zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, bude schopen poskytnout první pomoc, osvojí si psychologický přístup k pacientům a získá zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Foto: Dalibor Peřina

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.