Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Komunikace a vizuál

Máme co říct a umíme naslouchat

Vybavte si na chvíli ve své paměti centrum překrásné Olomouce se všemi jejími náměstími a uličkami, kterými během všedního dne projdou tisíce lidí. Tak nějak podobně to vypadá i v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Máme tu historické budovy i moderní stavby, chodníky, silnice i parčíky, obchůdky i cukrárny. Hlavně k nám ale každý den zamíří v průměru dva a půl tisíce pacientů a přibližně stejný počet zaměstnanců. Město ve městě.

V naší nemocnici pracuje přes 600 lékařů, více než 2 500 zdravotních sester a dalších nelékařských profesionálů, společně s administrativou a dělnickými profesemi to je celkem 3 500 lidí. To už je opravdu kolos. Aby vše dobře fungovalo, musíme správně komunikovat nejen mezi sebou, ale musíme hlavně umět mluvit s našimi pacienty i jejich blízkými. O to se u nás snažíme opravdu všichni. Chápeme, jak důležité je mít informace.

Navíc ale máme i Oddělení komunikace a jednotného vizuálního stylu, které se věnuje určitým specifickým oblastem práce s informacemi, k nimž patří především Public Relations (oblast vztahů s veřejností) a Media Relations (oblast vztahů s médii). Vydáváme tiskové zprávy a komunikujeme se zástupci médií, dokumentujeme dění v nemocnici a informace publikujeme na webových stránkách i na zaměstnaneckém intranetu, pečujeme o naše profily na sociálních sítích, vydáváme nemocniční časopis, který spolu s dalšími materiály dodáváme do ambulancí a na lůžka našich klinik a oddělení.

Nejsme ovšem jen těmi, kdo informace sdělují. Umíme také naslouchat a jsme rádi, pokud se o dění v olomoucké fakultní nemocnici aktivně zajímáte a máte chuť spolu s námi neustále něco zlepšovat. Vaše podněty dostáváme na e-mailovou adresu info@fnol.cz, pozorně čteme všechny vaše reakce pod příspěvky na našem facebooku a společně s kolegy z Odboru kvality FN Olomouc sledujeme a detailně rozebíráme výsledky pravidelných anket spokojenosti našich pacientů. Chceme, abyste od nás odcházeli pokud možno uzdravení a také spokojení.

Jsme dobří a chceme i dobře vypadat

V České republice tvoří páteřní síť lůžkových zdravotnických zařízení devět největších nemocnic, my jsme jednou z nich. Naši zdravotničtí profesionálové patří ke špičkám ve svých oborech a mohou se srovnávat s těmi nejlepšími v českém i mezinárodním měřítku. Pracujeme s moderními technologiemi, máme k dispozici nejnovější léky, používáme špičkové léčebné metody, podílíme se na vědeckých projektech a výzkumu, vzděláváme a vychováváme další odborníky v oblasti zdravotnictví. Jsme zkrátka dobří, odvádíme profesionální výkony a naši pacienti nám proto důvěřují.

Abychom jejich důvěru v naši odbornou zdravotnickou péči posilovali, chceme se i dobře prezentovat na veřejnosti. Máme své logo, které nás reprezentuje, máme také zpracovaný design manuál, kde je přesně popsáno, jak naše logo využívat a jak jednotně vystupovat uvnitř nemocnice i navenek. Chceme dobře vypadat, máme nastavený jednotný vizuální styl, a ten za každých okolností dodržujeme. Fakultní nemocnice Olomouc je silná značka a my jsme hrdí, že jsme její součástí.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2022. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.