Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Načítám Akce

« Všechny Akce

XXVIII. Petřivalského Rapantovy dny

7. září | 9:00 - 8. září | 12:15

Vyplňujete registrační formulář pro aktivní účastníky konference.

Požadavky na zpracování podkladů:

  • Název přednášky/posteru (i v angličtině), autoři ve formátu (příjmení, jméno), název pracoviště.
  • Strukturovaný abstrakt v rozsahu 300 slov obsahující: úvod, metodiku, výsledky, závěr.
  • Akceptujeme materiály v češtině, angličtině, slovenštině.
  • Přednášky zpracujte v PowerPointu.
  • Postery budou prezentovány formou videoprojekce, tyto zpracujte jako jednu stranu v PowerPointu nebo Adobe Acrobatu (formát pdf).
  • Příspěvky k přednášce předejte technikům před zahájením příslušné sekce na pevném nosiči (USB flash disk)
  • Příspěvky k posterům předejte technikům na začátku kongresu na pevném nosiči (USB flash disk)
  • U video prezentací prosíme o kontrolu funkčnosti v dostatečném předstihu před zahájením příslušné sekce.

Titul(y) před jménem

Jméno *

Příjmení *

Titul(y) za jménem

Pracoviště (Zdravotnické zařízení) *

E-mail *

Telefon *

Jsem zaměstnanec FN Olomouc?
neano

Jsem lékař, nebo student LF?
lékařstudent LF UP

Účastnické poplatky konference:

Aktivní účastníci poplatek hradit nemusí.

Zúčastním se společenského večera 7. 9. 2020 (cena 500 Kč)
anone

Společenský večer hradí všichni.
Platbu za společenský večer zasílejte na účet 36334811/0710 u České národní banky, variabilní symbol 91011 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

VKLÁDÁNÍ ABSTRAKT PŘÍSPĚVKŮ BYLO UKONČENO 30. 6. 2020

Zasílám podklady pro:

PosterPřednášku

Název přednášky/posteru (i v angličtině)

Autoři ve formátu - příjmení, jméno

Strukturovaný abstrakt obsahující: úvod, metodiku, výsledky, závěr (rozsah 300 slov / 2000 znaků)


2000

Ochrana proti spamu *
captcha


Jsem si vědom, že vyplněním registračního formuláře poskytuji správci údajů své osobní údaje, které bude správce zpracovávat na základě oprávněného zájmu tj. zajištění služby.Podrobnosti

Zahájení:
7. září | 9:00
Ukončení:
8. září | 12:15

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.