Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Lymeská borelióza 2019

15.5.2019 | 9:00 - 14:30

Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci.

Termín konání: 15. 5. 2019 od 9.00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

POŘADATEL:
Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie Lékařské fakulty UP v Olomouci

ODBORNÝ GARANT:
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., přednosta Ústavu imunologie FNOL a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Ústav imunologie FNOL a LF UP v Olomouci

JEDNACÍ JAZYK: angličtina (Zajištěn simultánní překlad)

Konference „Lymeská borelióza 2019“ bude již pátou konferencí s touto tématikou v Olomouci. Setkání bude mít jednoznačně mezinárodní charakter s akcentem na klinické, etiologické a imunologické aspekty Lymeské boreliózy. Diskutovány budou také otázky „post treatment syndromu“ nebo rekurentních boreliových infekcí, patogenního působení neobvyklých morfologických forem mikroorganismu a obecný pohled na etiopatogenetickou souvislost autoimunitního onemocnění s infekcí, jako možným spouštěčem u predisponovných jedinců.

Účast přislíbili např. Dr. Eugene Shapiro z Yale Univeristy, Dr. John Nathanial Aucott z Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center aj.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Konference je realizována za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prostřednictvím projektu Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Pozvánka Program

Lyme Borreliosis 2019

The Institute of Immunology, Olomouc University Hospital and the Institute of Immunology, the Faculty of Medicine, Palacký University Olomouc cordially invite you to the international conference on

Lyme Borreliosis

Date: 15 May 2019. 9 a.m.
Venue: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

ORGANIZER:
Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital
Institute of Immunology of the Medical Faculty, Palacký University Olomouc

EXPERT GUARANTOR:

  • prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., Head of the Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital and the Faculty of Medicine, Palacký University Olomouc
  • prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital and the Medical Faculty, Palacký University Olomouc

OFFICIAL LANGUAGE: English

„Lyme Borreliosis 2019“ is the fifth conference on this subject held in Olomouc. It will be an international meeting, with the accent on clinical, etiological and immunological aspects of Lyme borreliosis. Subjects of „post treatment syndrome“, recurrent borrelia infections, pathogenic effect of unusual morphological forms of the microorganism and the general view of the ethiopathogenetic connection between an autoimmune disease and the infection as a potential initiator in pre-disposed individuals will also be discussed.

Among our special guests will be, for example, Dr. Eugene Shapiro from Yale Univeristy, Dr. John Nathanial Aucott from Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center and others.

The education event is organized under the Professional Regulation of the Czech Medical Chamber No. 16. The Conference is organized with a financial contribution of the Research, Development, Education Operational Program mediated by the Centre for Recombinant Biotechnologies and Immunotherapeutics project, Reg. No.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

invitation card Programme

Titul(y) před jménem / Academic degree(s) stated before name

Jméno / Name *

Příjmení / Surname *

Titul(y) za jménem / Academic degree(s) stated after name

Pracoviště / Place of work *

E-mail / E-mail *

Telefon / Telephone *

Jsem zaměstnanec FN Olomouc? / I am an Employee of Olomouc University Hospital.
ano / yesne / no

Jsem lékař, nelékařský pracovník nebo student? / I am a medical or a nonmedical worker.
lékař / medicalnelékařský pracovník / nonmedicalstudent

Doktorandi mají při registraci nárok na 50% slevu.
PhD students are eligible for 50% registration discount.

Účastnické poplatky konference: / Conference participation fee: 1000 Kč / CZK 1,000

Platba na účet 36334811/0710 u Česká národní banky,
variabilní symbol 9120 a do zprávy pro příjemce uveďte
Vaše jméno a příjmení.
Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.

Payments to be made to the account No. 36334811/0710 with Česká národní banka [Czech National Bank], variable symbol 9120
and please state your name and surname in the message for the beneficiary.
You will be asked to show the certificate of payment at registration.

Ochrana proti spamu / Protection against spam *
captcha


Jsem si vědom, že vyplněním registračního formuláře poskytuji správci údajů své osobní údaje, které bude správce zpracovávat na základě oprávněného zájmu tj. zajištění služby.

I am aware that I am providing my personal data to the data controller by completing this registration form and that the data controller will process my data on the basis of a legitimate interest, i.e. the provision of the service.Podrobnosti

Datum:
15.5.2019
Čas:
9:00 - 14:30

Pořadatel

Fakultní nemocnice Olomouc
Telefon:
(+420) 730 167 464
Email:
marketing@fnol.cz

Místo konání

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc, 77900 Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.